Travel

เที่ยว ‘เพชรบุรี’ ดีงามศิลปวัฒนธรรม ประทับใจจำไม่รู้ลืม

 

จากวันทำงานที่คร่ำเคร่ง ในเมืองกรุง ตึกสูง ผู้คน และรถติดเป็นภาพชินตาทุกวัน เราอยู่กันอย่างอดทนดีจริงๆ มีวันทำงานก็ต้องมีวันหยุด เพจไปเที่ยวกัน Gothaitogether ก็ทำงานในกรุงเช่นกัน เข้าใจคนในกรุงเทพฯ โอเคครับ งั้นถึงวันหยุดที่น้อยนิด เข้าใจคนที่มีวันหยุดวันเดียว วันเดียวก็เที่ยวนะเธอ ไปเราไป เที่ยวเพชรบุรี ไปเช้ากลับเย็นกัน ทริปนี้ ดีต่อใจแน่นอน ไปกับเรานะจ๊ะ

เที่ยวเพชรบุรี

เที่ยวเพชรบุรี

ตลาดเก่าริมน้ำ เพชรบุรี

ซอยชุมชนตลาดริมน้ำ ของย่านการค้าตัวจังหวัดในเมืองเพชร มีความน่าสนใจ เมื่อได้มา เที่ยวเพชรบุรี คือมีภาพวาด Street Art อยู่ตามผนังในซอยในตลาดเก่าริมน้ำเพชรบุรี วาดโดยศิลปินชาวเมือง เพชรบุรี ภาพสื่อถึงชุมชนไทยจีน มักเป็นภาพแมว อาจเป็นเพราะในซอยมีแมวอยู่เป็นจำนวนมากก็คงไม่ผิดไปจากนี้

นักท่องเที่ยวมาเดินชมวิถีชีวิตชาวตลาดเมืองเพชร ได้จากเรื่องเล่าที่ผนังเป็นภาพวาดต่างได้ การเดินทาง ควรมาช่วงสายๆบ่ายๆ เพราะบริเวณนั้นเป็นตลาดเช้า อาจหาที่จอดรถยากและผู้คนจอแจหนาแน่น สามารถมาได้ทุกวัน ถ้าให้ดีมาวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุด

123340621 3725662450798721 3250356262409783972 o

123139893 3725662430798723 5816873712979038438 o

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้าง สมัยทวารวดี – สุโขทัย มีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยประมาณ เนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมาก

วัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อน มาสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2459 วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี

ภายในพระวิหารหลวงของวัดประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ ด้านหลังพระวิหารหลวง คือ พระปรางค์ 5 ยอด อยู่ภายในวิหารคด

เที่ยวเพชรบุรี

เที่ยวเพชรบุรี

วัดใหญ่สุวรรณาราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยี่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัดได้รับการปฏิสังขรณ์ที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 มีความน่าสนใจสำคัญคือ

1. พระอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยา เป็นภาพจิตรกรรมเทพชุมนุม 5 ชั้น จุดเด่นคือภาพยักษ์และอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ใช่การวาดเหมือนสวมหัวโขนโดยทั่วไป พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าบันเป็นงานรูปปั้นสมัยอยุธยาตอนปลาย

2. ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ลงรักปิดทอง แต่การบูรณะผิดพลาดทำให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องแต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนลงฉาบทั้งผืนหลังคา เป็นปูนที่ใช้กะดาษฟางเป็นส่วนผสมจึงทำให้อมความชื้นและมีตะใคร่ขึ้นจับหลังคา มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของสมัยอยุธยาตอนปลาย

122967237 3725663050798661 3921176994051157613 o

เที่ยวเพชรบุรี

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ

ตั้งอยู่ภายใน วัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือ เรียกว่าช่างสิบหมู่ มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จนเรียกได้ว่าเป็น พุทธสถานศิลป์

สถาปัตยกรรมของพรธาตุฉิมพลีฯ ดูแตกต่างเป็นเอกลักษณไม่เหมือนใคร เป็นทรงอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วยอักขระพิเศษ มีพระพุทธรูปประจำอยู่ 4 ทิศ ขนาดฐานยาวด้านละ 18 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ 27 เมตร มีจำนวน 3 ชั้น

เที่ยวเพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถ้ำเขาหลวงนี้ มีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อยทั่ว และมีช่องที่แสงส่องเข้ามาในถ้ำ มีความสวยงามภายในถ้ำ อีกทั้งโพรงหินที่แตกเป็นช่อง ทำให้มีอากาศเย็นสบายและไม่อับชื้น จนสามารถมองเห็นความสวยงามภายในถ้ำได้ทั่วถึง ยามช้าๆ วันที่แสงแดดดีส่องลงมาในถ้ำ จะได้ภาพที่สวยงามกลับไปอย่างแน่นอน

มีพระพุทธรูปโบราณห ลากรูปที่ประดิษฐานอยู่ ณ ถ้ำนี้มาก่อนยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปโบราณเหล่านี้น่าจะได้มาจากนักจาริกแสวงบุญจากที่ต่าง ๆ นำมาประดิษฐานไว้ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ ขนาด 6 เมตร พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นต้น

ครั้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปเพิ่มเติม ซึ่งในหมู่พระพุทธรูปสร้างใหม่นี้ มีอยู่รูปหนึ่งที่โปรดฯ ให้ประทับตรา ประจำรัชกาลที่ 1-5 ไว้ที่ฐานพระด้วย

ปัจจุบันวัดถ้ำเขาหลวงแห่งนี้ได้มีการบูรณะ และพัฒนาให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีวิทยากรหรือมีผู้แนะนำเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดถ้ำเขาหลวง และร้านค้า เพื่อไว้บริการนักท่องเที่ยว และที่นี่ยังมีฝูงลิงจำนวนมากมาอาศัยอยู่ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่ ควรมาเที่ยวเยี่ยมชม

123135021 3725662930798673 3738501026062203153 o

123140447 3725662964132003 8102627451613002683 o

อุทยานน้ำตกกวางโจว ,น้ำตกกวางโจว

ตั้งอยู่ใน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ตลาดน้ำกวางโจว ก็สร้างขึ้นในบริเวณนี้นั้นเอง บริเวณนี้เป็นป่ามีน้ำตก เป็นการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เรียกว่าใครที่ได้ไปแล้วติดใจ ประทับใจกลับไปกันทุกคน ด้วยบรรยากาศโดยรอบ เป็นป่าเขียวชอุ่มสดชื่น อากาศเย็น

สินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายส่วนใหญ่จะเป็น ผักผลไม้ ใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นภาชนะ แทนภาชนะโฟม และพลาสติก ได้เป็นอย่างดี บรรยากาศน่ารัก พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้ม มีบริการให้เช่าพายเรือเล่นในตลาดน้ำ และมีเรือแม่ค้าพ่อค้า พายมาที่แพ ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เลือกสั่งอาหารได้ตามความพอใจ หรือจะ นั่งบนฝั่งบริเวณร้านอาหารก็มีอาหารตามสั่ง หลากหลายให้ได้กินกันอย่างจุใจ

ขอบอกว่า อาหารที่นี้ราคาไม่แพง ให้เยอะและอร่อยทุกจานทุกร้าน เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ ตลาดน้ำกวางโจว มีนักท่องเที่ยวมากันหนาตาในทุกๆวันหยุด เป็นที่เที่ยว อันซีน ที่ใครยังไม่เคยมาต้องลองมาเที่ยวดูสักครั้ง จะต้องชอบอย่างแน่นอน

เที่ยวเพชรบุรี

123197485 3725663270798639 8418322007294532046 o

123058558 3725663147465318 6104414174390203704 o

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ ไปเที่ยวกัน GoThaitogether

#Amazingไทยเท่ #เที่ยวไทยเที่ยวง่ายสนุกทุกทริป #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท

อ่านข่าวเพิ่มเติม