Hotel

‘ปกาสัยรีสอร์ท กระบี่’ ที่พักรักษ์ธรรมชาติ

การคว้ารางวัล ASEAN ENERGY AWARD 2019 ประเภท Tropical Building ของ “ปกาสัยรีสอร์ท” ที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เป็นบทพิสูจน์การทุ่มเททำงานหนักตลอดสิบปี บนหลักคิดที่ว่า “be at home with nature” หรือ “ธรรมชาติคือบ้านสถานใด ปกาสัยคือบ้านสถานนั้น” เป็นการทำธุรกิจแบบไม่เอาเปรียบธรรมชาติ เกื้อกูลกันและกันด้วยการ “สร้าง” ไม่ใช่ “ทำลาย”

building1

ปกาสัย รีสอร์ท ดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามคอนเซ็ปต์ Zero Waste เปลี่ยนของใช้ในห้องพักเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดขยะ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ไม่มีประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น การใช้ผ้ามัดย้อมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นทำหมวกคลุมผมอาบน้ำ สามารถใช้ซ้ำได้ จึงไม่ต้องพึ่งพาพลาสติก

ส่วนน้ำที่ใช้แล้ว ก็บำบัดนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านชักโครกได้ 100% ไม่มีการปล่อยทิ้ง และยังนำความร้อนที่ถ่ายเทออกจากเครื่องปรับอากาศมาใช้กับถังน้ำร้อนในห้องพัก ซึ่งถือว่าเป็นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า ส่วนอาคารออกแบบให้ประหยัดพลังงานให้มากที่สุด ทั้งหลังคา กำแพง ชายคา ที่ใช้กันความร้อน การใช้แสงธรรมชาติส่องสว่าง และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า

oceanchalet 8

ปกาสัย รีสอร์ท ยังประสบความสำเร็จในการจัดการขยะที่ใช้แล้ว ด้วยการแยกขยะออกเป็น 3 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะที่ต้องทิ้ง โดยการนำขยะอินทรีย์ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด มาผลิตเป็นไบโอแก๊สครึ่งหนึ่ง เพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้มให้พนักงาน ส่วนที่เหลือนำมาหมักใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดภายในโรงแรม และนำมาใช้เป็น E.M. (Effective Microorganisms) เพื่อนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในโรงแรมได้หลายอย่างโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้จากเดิมเคยผลิตขยะจำนวนมากถึง 200 กิโลกรัมต่อวัน ลดลงเหลือผลิตขยะเพียง 20 กิโลกรัมต่อวันเท่านั้น

S 28205073

อาจเรียกได้ว่า ปกาสัยรีสอร์ท เป็นที่พักรักษ์สิ่งแวดล้อมคงไม่ผิดนัก ซึ่งกำลังมีข่าวดีว่า สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นด้วยกับแนวคิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อม และจะจัดสรรงบประมาณอบรมดูงาน เพื่อขยายวิธีการบริหารจัดการโรงแรมที่ลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เช่นเดียวกับที่ปกาสัยรีสอร์ททำ เป็นโรงแรมต้นแบบที่ดูงานของประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน

นอกจากการแสวงหาผลกำไรแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่า คือการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ทำร้ายโลก ลดภาระสังคม หากสามารถผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดการปัญหาขยะในทะเลของไทยประสบความสำเร็จด้วย

S 28205071

S 28205072

#greeningpakasai

Home

Avatar photo