Horoscope

‘หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา’ เปิดบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์ เสริมสิริมงคลชีวิต

“หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา” เปิดบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์ เสริมสิริมงคลชีวิต เซฟไว้เลย!

“หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา” หมอดูชื่อดัง เปิดบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์ เสริมสิริมงคลชีวิต ดังนี้

วันสงกรานต์

บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปวันสงกรานต์

คำกล่าวขอขมาและอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อนำมาสรงน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สีขี โหนตุ นิรันตะรัง

วันสงกรานต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK