Entertainment

โควิดคร่าชีวิต ‘ส.พลายน้อย’ ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุได้ 93 ปี

“ส.พลายน้อย” ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้เสียชีวิตอย่างสงบ จากการติดเชื้อโควิด-19 หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ประมาณ 3 วัน สิริอายุได้ 93 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัติ พลายน้อย หรือ ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 เสียชีวิตลงอย่างสงบในช่วงเช้าวันนี้ (6 ก.ค.) จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลราว 3 วัน สิริอายุได้ 93 ปี

ส.พลายน้อย

ประวัติ “ส.พลายน้อย”

เกิดในเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเวลาพระออกบิณฑบาต ณ วันศุกร์เดือน 6 แรม 2 ค่ำ ปีมะเส็ง จุลศักราช 1291 ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม 2472 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนประชาบาลวัดประดู่ทรงธรรม และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รับราชการครั้งแรกเป็นเสมียนสรรพากรและเปลี่ยนอาชีพไปรับราชการครูเป็นเวลา 5 ปี มีความสนใจในงานด้านการเขียนมาตั้งแต่ครั้งเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยได้สมัครเรียนวิชาการประพันธ์และการหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ของ อาจารย์เปลื้อง นคร จึงงานเริ่มเขียนอย่างจริงจังนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาได้รับการชวนจาก อ.เปลื้อง มาทำงานด้านวารสารของกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบับ มีผลงานเขียน ประเภทบทความ บทละคร สารคดี และเรื่องสั้นพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ได้จัดรายการวิทยุศึกษาไปพร้อม ๆ กันด้วย

เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารสิ่งพิมพ์ กองส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย .. 2528 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ 2 ปี ได้ลาออกจากราชการ เพื่อเขียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว

ถือเป็นนักเขียนที่มีความสามารถเขียนหนังสือได้หลายประเภท ปัจจุบันมีงานเขียนรวมเล่มแล้ว ประมาณ 100 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนประเภทสารคดี นิทาน ชีวประวัติบุคคลสำคัญ สารานุกรม และปกิณกะอื่น ๆ จำนวนมาก อาทิ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทย, สารคดีน่ารู้สารพัดนึก, เล่าเรื่องบางกอก, เล่าเรื่องพม่ารามัญ, สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เป็นต้น

สำหรับรางวัลที่ได้รับ

  • .. 2517 หนังสือเรื่องพฤกษนิยายได้รับรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
  • .. 2532 หนังสือเรื่องยาขอบ ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยายผู้ชนะสิบทิศได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  • .. 2536 หนังสือเรื่องสัตว์หิมพานต์ได้รับรางวัลของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ
  • .. 2535 หนังสือเรื่องพฤกษนิยายได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  • .. 2538 หนังสือเรื่องเกิดในเรือได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  • .. 2539 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี ) ประจำปีพ.. 2539
  • .. 2551 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีพ.. 2551
  • .. 2551 ได้รับรางวัลนักเขียนอมตะคนที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2551

อ่านข่าวเพิ่มเติม