Entertainment

ส่องเงินเดือน ยิว ฉัตรมงคล หวานใจ เจนนี่ หลังโดน ผบ. สั่งเด้ง เซ่นปม Work from home

จากกรณี พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เตรียมพิจารณาออกคำสั่งให้ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว ฉัตรมงคล หวานใจของนักร้องสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคือตำแหน่ง ผบ.หมู่งาน ป. สภ.มายอ เซ่นปมไลฟ์เฟซบุ๊กอ้างว่า ตอนนี้เขาให้ตำรวจทำงานที่บ้าน (Work from home) ทำให้โลกออนไลน์เกิดการตั้งข้อสงสัยมากมาย

1 ผบ. สั่งเด้งแฟนเจนนี่ 5

ทั้งนี้ เราลองมาเปิดรายได้ของ ยิว ฉัตรมงคล ซึ่งปัจจุบันช่วยราชการฝ่ายอำนวยการกันดีกว่า โดยเว็บไซต์ nine100.com เปิดเผยว่า เงินเดือนนายสิบตํารวจ ขั้นเงินเดือนตํารวจชั้นประทวน แบ่งออกเป็น 2 สายงาน คือ สายปราบปราม และสายอำนนวยการ

สายอำนวยการ

สอบด้วยวุฒิ ม.6 สมมติสอบเข้ามา บรรจุอายุ 20 ปี บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 13.5 เงินเดือน 8,610 บาท [ จะมีเงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ และเงินตามสิทธิอื่น ๆ รวมรับที่ประมาณ 15,000 บาท ]

ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ได้ปีละ 1.5 ขั้น รับราชการ 9 ปี อายุ 29 ติดยศจ่าสิบตำรวจ [ จสต.] เป็นจ่าจากเงินเดือน ป.1 ขั้น 27 ข้ามแท่งไป ป.2 ขั้น 19 เงินเดือน 15,060 บาท

รับราชการต่ออีก 3 ปี อายุ 32 ติดยศนายดาบตำรวจ [ ดต. ] ได้มาอีก 4.5 ขั้น จาก ป.2 ขั้น 23.5 ข้ามแท่งไปเป็น ป.3 ขั้น 15.5 เงินเดือน 18,790 บาท

หลังจากนี้ เหลือขั้นในระดับ ป.3 ให้เลื่อนอีก 32 ขั้น สูตรเดิม ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ ได้ปีละ 1.5 ขั้น ประมาณ 21 ปี อายุ 53 ขั้น ป.3 จะตันที่เดือนละ 54,820 บาท

รับราชการจนอายุ 53 ปี จะได้ปรับยศเป็น ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] หรือที่จะเรียกกันว่า ” นายร้อย 53 ” ได้ยศ แต่เงินเดือนไม่ขึ้นแล้ว เพราะ ป.3 กับ ส.1 ตันเท่ากัน

เมื่ออายุ 50 ปี รับราชการมาแล้ว 33 ปี เออลี่รีไทร์ได้บำนาญ 36,000 บาท ได้ทุกเดือน จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

สอบด้วยวุฒิ ปวช.

บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือน 9,330 บาท มากกว่าสอบด้วยวุฒิ ม.6 จำนวน 2 ขั้น เป็นเงิน 720 บาท

หลังจากนั้น ก็จะมีวิธีการคำนวณเหมือนกัน กรณี ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฎ ได้ 1.5 ขั้นตลอดการรับราชการ ขั้นอาจจะตันอยู่ที่อายุ 52 ปี

กรณี นายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี [ ปัจจุบันไม่รับนายสิบตำรวจ ด้วยวุฒิ ป.ตรี แล้ว ]

สมมติเข้ามาวุฒิ ป.ตรี 6 ปีแล้ว อายุประมาณ 30 ติดยศจ่าสิบตำรวจ [ จสต. ] เป็นจ่า ข้ามมารับ ป.2 ขั้น 30 เงินเดือน 22,180 บาท
รับราชการต่อ 3 ปี อายุ 33 เลื่อนไปขั้น 35 ติดยศนายดาบตำรวจ [ ด.ต. ] เป็นดาบ ข้ามแท่งไป ป.3 ขั้น 27 เงินเดือน 27,960 บาท
จากนั้น จะเหลือขั้นให้เลื่อนแค่ 20.5 ขั้น ใช้เวลา 13 ปี จะตันเมื่ออายุประมาณ 46 ปี

สรุปขั้นเงินเดือน

สายอำนวยการ จะมีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เมื่อสอบติดจะมีการแจ้งรายละเอียดการอบรม สอบด้วยวุฒิ ม.6 บรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 13.5 เงิน 8,610 บาท ขั้นเงินเดือนจะตันที่อายุ 53 ปี รับราชการมาแล้ว 33 ปี เออลี่รีไทร์ได้บำนาญ 36,000 บาท ได้ทุกเดือน จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต สอบด้วยวุฒิ ปวช. ขั้นจะมากกว่า 2 ขั้น ในการบรรจุครั้งแรก นอกนั้นการคำนวณเหมือนเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก nine100.com

1 ผบ. สั่งเด้งแฟนเจนนี่ 6

1 ผบ. สั่งเด้งแฟนเจนนี่ 7

1 ผบ. สั่งเด้งแฟนเจนนี่ 2

1 ผบ. สั่งเด้งแฟนเจนนี่ 3

1 ผบ. สั่งเด้งแฟนเจนนี่ 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม