Lifestyle

‘6 วิธี’ รับมืออากาศหนาวเย็น

อุณหภูมิที่ลดต่ำลงในช่วงนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาแนะนำ 6 วิธีปฏิบัติในการรับมืออากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน โดยเฉพาะผู้ที่นิยมซื้อเสื้อผ้ามือสอง ต้องแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง กลุ่มเสี่ยงให้ระมัดระวังดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะหากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

00000DDC 14W 61 80
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปรับลมหนาวตามภูเขา และยอดดอยต่างๆ ดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องเพิ่มการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มดังกล่าวเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

snow 1246175 640

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำ 6 วิธีปฏิบัติตนในภาวะอากาศหนาว ดังนี้

1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มเครื่องดื่ม ที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และทาผลิตภัณฑ์รักษาความชุ่มชื่นของผิวหนัง

2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อม และทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสอง ให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง

3.งดการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะอากาศหนาว เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาวได้

4.ระมัดระวัง และสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก และอื่นๆ ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง

5.ในช่วงอากาศหนาวอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่

6.หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และอาศัยอยู่ในที่อบอุ่น สามารถป้องกันลมหนาวได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่นั้น ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ด้วยวิธีการนี้

ปิด : ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปาก และจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย

ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร

เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย

หยุด : เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

นอกจากนี้ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง ก็ต้องระมัดระวังด้วย โดยขอให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Avatar photo