Lifestyle

ลูกชักหรือหัวเราะ? หมอเผยสาเหตุอาการชักแบบหัวเราะ ที่พ่อแม่ควรรู้

สถาบันประสาทวิทยา เผยอาการชักแบบหัวเราะ พบได้ตั้งแต่ขวบแรกจนถึงเด็กโต พร้อมแนะนำวิธีการรักษา 

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการชักแบบหัวเราะ หรือ Gelastic seizure เป็นอาการชักชนิดหนึ่ง ซึ่งพบไม่บ่อย เกิดได้ตั้งแต่เด็ก มักจะเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดของสมองส่วนไฮโปธาลามัส ลักษณะคล้ายเนื้องอก เรียกว่า hypothalamic harmatoma

อาการชักแบบหัวเราะ

อุบัติการณ์ของอาการชักแบบหัวเราะที่เกิดจาก Hypothalamic harmatoma ในการศึกษาต่างประเทศ พบประมาณ 1 ต่อ 2 แสนในประชากรอายุน้อยกว่า 20 ปี

ทั้งนี้ อาการชัก มักจะเริ่มในขวบปีแรก แต่บางรายอาจจะเริ่มอาการในช่วงเด็กโตได้ ลักษณะคือ หัวเราะแบบไม่มีเหตุผล เป็นพัก ๆ เสียงหัวเราะไม่ได้เกิดจากความขบขัน หรือ มีความสุข

ในเด็กโต บางครั้งอาจจะสามารถบอกว่ามีสัญญาณเตือน ก่อนมีอาการหัวเราะได้ เช่น ความรู้สึกแปลกๆ เป็นต้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 1
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อาการชัก แบบหัวเราะ มักจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 30-45 วินาที และอาจจะตามด้วยอาการชักแบบอื่น ๆ ได้ เช่น เหม่อไม่รู้ต้ว เกร็งกระตุกทั้งตัว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าว ยังอาจจะพบเกิดจากพยาธิสภาพส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากไฮโปธาลามัสได้เช่นกัน ได้แก่ สมองส่วนหน้า ส่วนขมับ เป็นต้น

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เปิดเผยว่า เนื่องจากอาการดังกล่าว อาจจะสับสนกับอาการพฤติกรรมผิดปกติ ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ สมาธิสั้น หรือ ออทิสติกร่วมด้วย ทำให้การวินิจฉัยล่าช้าได้

ชักหัวเราะ

สิ่งที่สำคัญของการวินิจฉัย คือ การสังเกตอาการของเด็กจากบุคคลใกล้ชิด หรือ การถ่ายวีดีโออาการดังกล่าว เมื่อมาปรึกษาแพทย์ จะช่วยในการวินิจฉัยได้

 

การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญ คือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อวินิจฉัยแยกอาการชักหรือไม่ใช่อาการชัก และ การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเน้นบริเวณ hypothalamus เพื่อหาความผิดปกติของเนื้อสมองบริเวณไฮโปธาลามัส หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่อธิบายอาการชักได้ชัดเจน

ธนินทร์ เวชชาภินันท์
นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์

การรักษาอาการชัก เริ่มต้นด้วยการใช้ยากันชักที่รักษาอาการชักชนิดเฉพาะที่ อย่างไรก็ตาม โรคลมชักที่เกิดจาก hypothalamic harmatoma มักจะคุมชักได้ยาก แม้จะใช้ยากันชักหลายชนิด

ดังนั้น การรักษาที่เหมาะสมคือ การผ่าตัดเอาเนื้อสมองส่วน harmatoma ออก ซึ่งเป็นการผ่าตัดสมองในส่วนลึกและผ่าตัดยาก ถือเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน แต่สามารถทำให้โรคลมชักหายขาดได้เมื่อผ่าตัดสำเร็จ

สำหรับในเด็กที่มี hypothalamic harmatoma อาจพบภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย หรือความผิดปกติของฮอร์โมนอื่นๆร่วมด้วย เนื่องจากความผิดปกติของสมองส่วน hypothalamus จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน การรักษาโรคนี้ จึงต้องติดตามภาวะฮอร์โมนที่ผิดปกติร่วมด้วยเสมอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo