Lifestyle

เปิด 18-26 ส.ค.นี้ ‘สกายวอล์ค กาญจนบุรี’ เช็คพิกัด วิธีลงทะเบียนจองคิว ที่นี่!!

จังหวัดกาญจนบุรี​ พร้อมเปิดทดลองให้บริการ “สกายวอล์ค กาญจนบุรี” เฟสแรก วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565 ก่อนเปิดเต็มรูปแบบช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง เปิดทดลองให้บริการ สกายวอล์คสองแคว-แม่กลอง เพือทดสอบความพร้อมในการให้บริการ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

สกายวอล์ค กาญจนบุรี

พิกัด บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี

https://goo.gl/maps/6eFRfMwKtgNcqqaP9

จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกาญจนบุรี จะเปิดทดสอบความพร้อมการให้บริการ สกายวอล์ค กาญจนบุรี ริมแม่น้ำแควใหญ่ ในระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

222

โดยมีรอบการเข้าชมและกำหนดจำนวนผู้เข้าชม ดังนี้

วันจันทร์-วันศุกร์ คือ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 15.30 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น.

  • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 100 คน
  • เปิดรับ walk in จำนวน 50 คน

 

555

วันเสาร์-วันอาทิตย์ คือ วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ.2565 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 14.00 น. ปิดเวลา 16.00 น.

  • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 200 คน
  • เปิดรับ walk in จำนวน 200 คน

ผู้ที่สนใจเข้าชมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ผ่านทาง https://shorturl.asia/s4drw หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

เมื่อลงทะเบียนแล้วรายชื่อจะอยู่ในระบบ ท่านสามารถไปเข้าชม Sky Walk ได้ในวันที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อ แค่เพียงแจ้งชื่อพร้อมกับแสดงบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ไว้ ได้ที่หน้างานกับเจ้าหน้าที่

444

หากครบตามจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดรับลงทะเบียน

ผู้ที่เข้าไปใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชม และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทำให้มีการบาดเจ็บหรือเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าชม ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ติดต่อสอบถามได้ที่ เพจเฟชบุ๊ค สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-564195

อ่านข่าวเพิ่มเติม