Lifestyle

เปิดวันหยุดเดือนกรกฎาคม จัดเต็มแน่น ๆ จุก ๆ 15 วัน มีวันไหนบ้าง เช็คเลย!

เปิดวันหยุดเดือนกรกฎาคม แน่น ๆ จุก ๆ จัดเต็ม 15 วัน เช็ควันหยุดพิเศษ วันหยุดราชการ วันหยุดยาว มีวันไหนบ้าง เช็คเลย!

สายเที่ยวเตรียมตัวเฮ! วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 มาแบบจัดหนักจัดเต็มมาก ๆ หากนับวันหยุดเดือนกรกฎาคมรวมวันหยุดพิเศษ วันหยุดราชการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดรวมถึง 15 วัน

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 รวม 15 วัน

 • วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 : วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ เดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาว 2 ช่วงระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 รวมหยุดต่อเนื่อง 5 วัน ช่วงวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา รวมหยุดต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดยาวอีกครั้งวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 รวมหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมหยุดต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์

วันหยุดพิเศษ-วันหยุดยาว ปี 2565

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565-2 มกราคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันหยุดราชการ 2565 มีดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
 • วันมาฆบูชา วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565 รวม 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

ธปท. อัพเดทวันหยุดของสถาบันการเงินปี 2565 ที่ยังเหลือล่าสุด ดังนี้ 

 1. วันพุธที่ 13 ​กรกฎาคม : ​วันอาสาฬหบูชา
 2. วันพฤหัสบดีที่ ​28 ​กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 3. วันศุกร์ที่ ​29 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 4. วันศุกร์ที่ ​12 ​สิงหาคม : ​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 5. วันพฤหัสบดี ​ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 6. วันศุกร์ที่ ​14 ​ตุลาคม : ​วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 7. วันจันทร์ที่ ​24 ​ตุลาคม : ​ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
 8. วันจันทร์ที่ ​5 ​ธันวาคม : ​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 9. วันจันทร์ ​12 ​ธันวาคม : ​ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK