Lifestyle

เปิดวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 แบบจัดหนัก วันหยุดพิเศษ วันหยุดยาวเพียบ เช็คเลย!

เปิดวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 หลัง ครม. เคาะวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 2 วัน เช็ควันหยุดพิเศษ วันหยุดราชการ วันหยุดยาวที่นี่ ก่อนวางแผนเที่ยวได้เลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติหยุดราชการปี 2565 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้มีวันหยุดยาวเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 มีดังนี้ 

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดพิเศษ
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 : วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดพิเศษ

ทั้งนี้ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

วันหยุดพิเศษ-วันหยุดยาว ปี 2565

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565-2 มกราคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

วันหยุดราชการ 2565 มีดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
 • วันมาฆบูชา วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565 รวม 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
 • วันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2565
 • วันปิยมหาราช วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
 • วันรัฐธรรมนูญ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • วันสิ้นปี วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

อัพเดทวันหยุดของสถาบันการเงินปี 2565 ที่ยังเหลือล่าสุด ดังนี้ 

 1. วันจันทร์ที่ 1​6 ​พฤษภาคม : ​ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
 2. วันศุกร์ที่ ​3 ​มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 3. วันพุธที่ 13 ​กรกฎาคม : ​วันอาสาฬหบูชา
 4. วันพฤหัสบดีที่ ​28 ​กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 5. วันศุกร์ที่ ​29 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 6. วันศุกร์ที่ ​12 ​สิงหาคม : ​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 7. วันพฤหัสบดี ​ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 8. วันศุกร์ที่ ​14 ​ตุลาคม : ​วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 9. วันจันทร์ที่ ​24 ​ตุลาคม : ​ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
 10. วันจันทร์ที่ ​5 ​ธันวาคม : ​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 11. วันจันทร์ ​12 ​ธันวาคม : ​ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK