Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด ชมอุโบสถเก่า วัดหงอนไก่ -ไหว้ขอพรพระนอนองค์ใหญ่ วัดป่าท่าทราย

ศุกร์ (สุข) ละวัด วันนี้พาเยียมชม 2 วัด 2 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร “ชมอุโบสถเก่า วัดหงอนไก่” – “ไหว้ขอพรพระนอนองค์ใหญ่ ที่วัดป่าท่าทราย”

วัดราษฎร์บำรุง หรือ วัดหงอนไก่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองอ่อนใจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

LINE ALBUM วัดหงอนไก่ 220505.jpg666666666666

จากหนังสือที่พิมพ์ขึ้นแจก ในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ.2512 กล่าวว่า วัดหงอนไก่ ตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2438 โดยมีท่านสมภารเทียน เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้าง นางพวง รอดสมหวัง เป็นผู้มอบที่ดินให้วัดจำนวน 16 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา หมื่นยงค์ มักสันต์ และ กำนันแก้ว จันทร์เต็มดวง เป็นผู้อุปถัมภ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2444 พระอุโบสถหลังเก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปีใดไม่มีหลักฐานระบุ แต่มีพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปีพ.ศ. 2450

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 16

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 17 1

พระอุโบสถหลังเก่า ผนังพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน มีประตูทางเข้าด้านหน้าและหลังด้านละ 2 ประตู ซุ้มประตู และหน้าต่างปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษา ภายในอุโบสถมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ปัจจุบันพระพุทธรูปถูกย้ายออก ไปเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ และศาลาการเปรียญจำนวนทั้งสิ้น 10 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในจำนวนนี้มีพระพุทธรูปที่ทำจากหินทรายแดงศิลปะอยุธยาตอนปลาย 1 องค์ และมีพระพุทธรูปสององค์มีจารึกที่ฐานระบุปี พ.ศ.2475 พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง มีจารึกเป็นตัวอักษรคล้ายอักษรขอมและตัวเลข 2440 ปัจจุบันสภาพของพระอุโบสถชำรุด หลังคารั่ว ผนังอิฐแตกร้าว ปูนฉาบหลุดลอก

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 18

IMG 4415

LINE ALBUM วัดหงอนไก่ 220505

ผมเห็นอุโบสถหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรมหนัก หลังคารั่วและพังหลาย ถ้าปล่อยไว้สภาพเช่นนี้ ไปนานวันคงพังทลายลงมา ในวันนี้อาจจะยังสามารถซ่อมแซมเพิ่มเติมความแข็งแรง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดให้มีผู้คนเข้าวัดมากขึ้น ผมไม่อยากให้เกิดคำว่า เสียดาย เมื่อต้องสูญเสียไปแล้วครับ

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 4

วัดป่าท่าทราย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าทราย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดอยู่ติดแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านหลายจังหวัดของภาคกลางไปลงทะเลที่ปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร ทางเข้าวัดอยู่เชิงสะพานท่าจีนข้างวัดกลางอ่างแก้ว ห่างจากถนนพระราม 2 ประมาณ 1 กิโลเมตร วัดมีบรรยากาศ ที่สงบเงียบร่มรื่นด้วยแมกไม้ อยู่ติดถนนใหญ่ลมทะเลพัดผ่านเย็นสบายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 3

ในอดีตก่อนจะมาเป็นวัดป่าท่าทรายนั้น เดิมเป็นวัดร้าง 2 วัด อยู่บริเวณเดียวกัน คือวัดใหม่ลั่นทม และ วัดช่องสะเดาร้าง ซึ่งเป็นวัดโบราณมีอายุนานหลายร้อยปี ในการต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างไม่มีภิกษุจำพรรษามาเป็นเวลาช้านาน จนไม่มีศาสนสถานใดๆหลงเหลืออยู่ จะมีแต่พระพุทธรูปเก่าซึ่งไม่สมบูรณ์หักเป็นท่อนๆ จำนวนหนึ่ง

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 13

เมื่อปีพุทธศักราช 2528 พระอาจารย์สมบัติ อินทวังโส (พระครูประจักษ์วรญาณ) ในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าศรีดอนเงิน และเป็นเจ้าคณะตำบลเสอเพอ-ห้วยกิ้ง อยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้รุกขมูลมาปฏิบัติธรรม (ธุดงค์วัตร) ในบริเวณวัดร้างแห่งนี้ ท่านได้พิจารณาเห็นว่า เป็นศาสนสถานที่เหมาะสมที่จะบูรระขึ้นมาใหม่ให้เป็นวัดป่า เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืบไป จึงได้ทำการบูรณะก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพุทธบูชา ของ คุณหมอนเรนทร์ ทิพย์ประพันธ์ และจากสาธุชนชาวสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดป่าสายปฏิบัติ ต่อมาคือ วัดป่าท่าทราย

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 12

ที่นี่มีสิ่งศักสิทธิ์มากมายให้กราบไหว้สักการบูชา เช่น หลวงพ่อรวยทันใจ ที่ทำจากหยกขาวแท้ จากเมืองมันดะเลประเทศเมียนมาร์ อัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวเมียนมา  และ ชาวมอญ ที่มาทำงานในไทย และชาวไทยได้มากราบไหว้ขอพร เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครับครัว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภ ร่ำรวยเร็วไวสมความตั้งใจ พร้อมทั้งไปลอดท้องพญานาค 7 เศียร พลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดี จากไม่มีเงินไม่มีงานทำ หลายคนเมื่อลอดท้องพญานาคแล้ว มีความโชคดีได้รับข่าวดี

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 6

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 2

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 11

LINE ALBUM 2 วัดสมุทรสาคร 220505 14

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo