Lifestyle

อัพเดทวันหยุดปี 2565 ล่าสุด! หลัง ‘แบงก์ชาติ’ ประกาศหยุดเพิ่มอีก 2 วัน

อัพเดทวันหยุดปี 2565 ล่าสุด! หลัง “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 2 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

อัพเดทวันหยุด

วันหยุดพิเศษปี 2565

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

อัพเดทวันหยุด

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้เพิ่มวันหยุดราชการปี 2565 เป็นกรณีพิเศษ อีกจำนวน 4 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

ธปท. เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564, วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น ธปท. เห็นสมควรให้สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดำเนินการตามปกติ เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน

อัพเดทวันหยุด

ส่งผลให้วันหยุดของสถาบันการเงินล่าสุด มีดังนี้ 

 1. วันจันทร์ที่ ​3 ​มกราคม : ​ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)
 2. วันพุธที่ ​16 ​กุมภาพันธ์ : ​วันมาฆบูชา
 3. วันพุธที่ ​6 ​เมษายน : ​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 4. วันพุธที่ ​13 ​เมษายน : ​วันสงกรานต์
 5. วันพฤหัสบดีที่ ​14 ​เมษายน : ​วันสงกรานต์
 6. วันศุกร์ที่ ​15 ​เมษายน : ​วันสงกรานต์
 7. วันจันทร์ที่ ​2 ​พฤษภาคม : ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
 8. วันพุธที่ ​4 ​พฤษภาคม : ​วันฉัตรมงคล
 9. วันจันทร์ที่ 1​6 ​พฤษภาคม : ​ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
 10. วันศุกร์ที่ ​3 ​มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 11. วันพุธที่ 13 ​กรกฎาคม : ​วันอาสาฬหบูชา
 12. วันพฤหัสบดีที่ ​28 ​กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 13. วันศุกร์ที่ ​29 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 14. วันศุกร์ที่ ​12 ​สิงหาคม : ​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 15. วันพฤหัสบดี ​ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 16. วันศุกร์ที่ ​14 ​ตุลาคม : ​วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
 17. วันจันทร์ที่ ​24 ​ตุลาคม : ​ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
 18. วันจันทร์ที่ ​5 ​ธันวาคม : ​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 19. วันจันทร์ ​12 ​ธันวาคม : ​ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK