Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด พาไปไหว้พระสองฝั่งคลองภาษีเจริญ


ศุกร์ (สุข) ละวัด วัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภันฑสาราราม) พาไปไหว้พระสองฝั่งคลองภาษีเจริญ

วัดขุนจันทร์ หรือชื่อเต็มๆ ว่า วัดวรามาตยภันฑสาราราม วัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ ที่อยู่คู่ฝั่งธนและย่านตลาดพลูมากว่าร้อยปีเลย โดยสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2370-2380 ในสมัยรัชกาลที่ 3 อายุประมาณ 177 ปีได้ โดยท่าน พระยามหาอำมาตยาธิบดี (ป้อม อมาตยกุล) ซึ่งตอนนั้นก็ได้ตั้งชื่อว่า “วัดขุนจันทร์” เพราะผู้สร้างวัดนี้ ได้รับชัยชนะจากเวียงจันทร์นั่นเอง จวบจนตัววัดได้ชำรุดทรุดโทรมลง ท้าวภัณฑสาร ธิดาของพระองค์จึงได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนต่างๆ ภายในวัดขึ้นใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วขอพระราชทานชื่อใหม่จากในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้ชื่อว่า “วัดวรามาตยภัณฑสาราราม” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศิลปะส่วนใหญ่ของวัดขุนจันทร์จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบไทยพุทธกับพม่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย ทั้ง หลวงพ่อโต หลวงพ่อหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมเพชรงาม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธชินราช เป็นต้นแต่ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็น พระราหู

LINE ALBUM วัดขุนจันทร์ 210924 e1632470210664

LINE ALBUM วัดขุนจันทร์ 210924 20 e1632470306344

นอกจากนี้ ทางวัดขุนจันทร์ ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ปีชง และบูชาพระราหู โดยจะมีพิธีสวดมนต์นพเคราะห์ราหูที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมอยู่เป็นประจำทุกปีเรียกได้ว่า ใครที่ต้องการไหว้พระราหูหรือสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง คงต้องไม่พลาดที่จะเดินทางมายังวัดขุนจันทร์แห่งนี้ ซึ่งนอกจากพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำแล้ว ศิลปะบนโบราณสถาน และโบราณวัตถุต่างๆ ภายในวัดยังมีความงดงามและมากไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

เราเดินข้ามสะพานข้ามคลองภาษีเจริญไปไหว้ พระพุทธธรรมกายเทพมงคล เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เกศดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร สร้างจากทองแดง มีความสูงเทียบเท่าตึก 20 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หรือพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั้น เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา การดำเนินการก่อสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดมาจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่สามารถจัดพิธีสมโภชได้

LINE ALBUM วัดขุนจันทร์ 210924 7 e1632470261806

LINE ALBUM วัดขุนจันทร์ 210924 10 e1632470281972

อย่างไรก็ตามทางวัดยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูป ทำบุญในวัดได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารต่างๆ และต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากทางวัดอย่างเคร่งครัด สำหรับรูปแบบของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กำลังเจริญสมาธิ กรรมฐาน โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล บรรจุดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ทั้งนี้การจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกินช่วงกลางปี 2563 แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด ทำให้การดำเนินการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปแต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม