Lifestyle

รู้ยัง? เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษ ให้หยุดยาว ๆ ต่อเนื่องกัน 3 วัน เช็คที่นี่เลย!!


รู้ยัง? วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันมหิดล และรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ พร้อมเช็ควันหยุดยาวที่เหลือของปีนี้ที่นี่เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เคยประกาศให้มีวันหยุดพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ตลอดจนมาตรการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ อีกทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัด จึงขอให้ยกเลิกวันหยุดพิเศษดังกล่าว

วันหยุดพิเศษ

อย่างไรก็ตาม แม้จะยกเลิกให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดพิเศษแล้ว แต่ในเดือนกันยายนนี้ยังเหลือวันหยุดพิเศษอีก 1 วัน นั่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และทำให้มีวันหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วัน ได้แก่

– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
– วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
– วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดรวม 8 วัน โดยแบ่งเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 4 วัน และวันหยุดพิเศษประจำภาค 4 วัน ดังนี้

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มวันหยุดพิเศษ (วันตรุษจีน)
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 เพิ่มเป็นวันหยุดวันสงกรานต์
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (ยกเลิกวันหยุดพิเศษ)
 • วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล

วันหยุดพิเศษประจำภาค มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันหยุดประจำภาคเหนือ งานประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำภาคอีสาน งานบุญบั้งไฟ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจำภาคใต้ วันสารทเดือนสิบ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง วันออกพรรษา

วันหยุดพิเศษ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2564 และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ที่ยังเหลืออยู่ในปีนี้ มีดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

โดยวันหยุดพิเศษของเดือนสิงหาคม 2564 มีเพียงวันเดียว คือ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

อัพเดทวันหยุดยาวปี 2564

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันหยุดพิเศษ

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม

หยุดครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดครั้งที่ 2

 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุดครั้งที่ 3

 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
 • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม