Lifestyle

เช็ควันหยุดเดือนกันยายน 2564 ที่นี่! เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษด้วยนะจ๊ะ


เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนกันยายน 2564 เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษนะจ๊ะ เช็คที่นี่ก่อนเตรียมแพ็คกระเป๋าเที่ยวเลย พร้อมเปิดวันหยุดที่เหลือของปีที่นี่เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่เคยประกาศให้มีวันหยุดพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ อีกทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัด จึงขอให้ยกเลิกวันหยุดพิเศษดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ยังเหลือวันหยุดพิเศษอีก 1 วันตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดพิเศษทั้งหมด 8 วัน ดังนี้

วันหยุด59643

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มวันหยุดพิเศษ (วันตรุษจีน)
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 เพิ่มเป็นวันหยุดวันสงกรานต์
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (ยกเลิกวันหยุดพิเศษ)
 • วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล

วันหยุดพิเศษประจำภาค มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันหยุดประจำภาคเหนือ งานประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำภาคอีสาน งานบุญบั้งไฟ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจำภาคใต้ วันสารทเดือนสิบ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง วันออกพรรษา

จากวันหยุดพิเศษในเดือนกันยายน จึงทำให้วันหยุดเดือนกันยายน มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 • เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
 • อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วันหยุดเดือนกันยายน

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2564 และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ที่ยังเหลืออยู่ในปีนี้ มีดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

โดยวันหยุดพิเศษของเดือนสิงหาคม 2564 มีเพียงวันเดียว คือ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

อัพเดทวันหยุดยาวปี 2564

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันหยุดเดือนกันยายน

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม

หยุดครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุดครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK