Lifestyle

วันหยุดเดือนกรกฎาคม อัพเดทล่าสุด! หลังรัฐบาลยกเลิกวันหยุดพิเศษ

อัพเดทวันหยุดเดือนกรกฎาคมล่าสุด! หลังรัฐบาลประกาศยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 หวังลดการเดินทางข้ามจังหวัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (29 มิ.ย.) เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่เคยประกาศให้มีวันหยุดพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ อีกทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัด จึงขอให้ยกเลิกวันหยุดพิเศษดังกล่าว

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส่งผลให้วันหยุดของเดือนกรกฎาคมมีการเปลี่ยนแปลง โดยวันหยุดเดือนกรกฎาคม มีดังนี้

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564

 • เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
 • อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
 • จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (ครม.มีมติยกเลิกวันหยุด)
 • พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

อัพเดทวันหยุดยาวปี 2564

วันหยุดยาวเดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม

หยุดครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุดครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

สำหรับวันหยุดพิเศษที่เพิ่มเข้ามาทั้ง 8 วัน มีดังนี้

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มวันหยุดพิเศษ (วันตรุษจีน)
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 เพิ่มเป็นวันหยุดวันสงกรานต์
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (ยกเลิกวันหยุดพิเศษ)
 • วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล

วันหยุดพิเศษประจำภาค มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันหยุดประจำภาคเหนือ งานประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำภาคอีสาน งานบุญบั้งไฟ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจำภาคใต้ วันสารทเดือนสิบ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง วันออกพรรษา

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2564 และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ที่ยังเหลืออยู่ในปีนี้ มีดังนี้

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK