Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดธรรมิกราช พระนครศรีอยุธยา


วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช  ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังโบราณ ริมถนนอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณด้านทิศตะวันออก เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสียอีก เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย

โดยตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่า วัดนี้เมื่อก่อนมีชื่อว่า วัดมุขราช เมื่อครั้งนั้น พระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงสร้างวัดพนัญเชิงแล้ว พระโอรสของพระองค์ คือ พระเจ้าธรรมมิกราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่า ชื่อเมืองสังขบุรี ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา และพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาก็ได้บูรณะมาโดยตลอด จนมาถึงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 2153) ก็ได้ทรงบูรณะและสร้างวิหารขนาดใหญ่ขนาดถึง 9 ห้อง ใช้ชื่อว่า วิหารทรงธรรม เพื่อใช้ฟังธรรมสวนะและวิหารนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของเศรียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยอู่ทองที่ใหญ่มาก

วัดธรรมมิกราช 210611 6

วัดธรรมมิกราช 210611

วัดธรรมมิกราช 210611 5

ปัจจุบันทางกรมศิลปากรก็ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระพุทธรูปสำริดองค์นี้ยังถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอู่ทอง หรือ ศิลปะยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา คือพระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม แลดูเคร่งเครียด พระพักตร์ถมึงทึง จนชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “หล่วงพ่อแก่”

นอกจากนี้ ยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์หรือที่เรียกว่าวิหารพระนอน ได้สร้างขึ้นจากพระราชมหสีของพระองค์ ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายตามคำอธิษฐานที่ขอให้พระราชธิดาทรงหายประชวร ซึ่งพระพุทธไสยาสน์ มีความยาวถึง 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ นอกจากนี้ความพิเศษของวิหารที่วัดแห่งนี้ ก็คือ เป็นวัดที่มีสิงห์ล้อมวิหาร โดยมีประดับด้วยสิงห์ปูนปั้นถึง 52 ตัว บนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นที่แตกต่างจากวัดทั่วไปที่จะเป็นช้างล้อมวิหารนั่นเอง

วัดธรรมมิกราช 210611 2

วัดธรรมมิกราช 210611 4

วัดธรรมมิกราช 210611 7

วัดธรรมมิกราช 210611 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม