ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด ที่วัดเชียงราย ‘ศิลปะล้านนา’

หลายคนที่ผ่านไปจังหวัดลำปาง อาจสะดุดตาวิหารสีขาว สลักลวดลายสวยงาม และเจดีย์ทางด้านหลังของวัดเชียงราย ที่ได้รับการบูรณะใหม่ (เมื่อปี พ.ศ.2555) เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์กับศิลปะภาคกลาง ตั้งเด่นเป็นสง่าใจกลางเมืองลำปาง

ประวัติความเป็นมา วัดเชียงราย สร้างขึ้นเมื่อปี 2200 โดยพระยาชมภู บุตรชายของเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิไชยณรงค์ หรือ พระยาเจ่ง ผู้เป็นต้นตระกูลคชเสนีฝ่ายเหนือ ที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองเชียงแสน (เชียงราย) มาอยู่ลำปาง ร่วมกับเครือญาติทางมารดา (เจ้านายฝ่ายเหนือตระกูลขัติเชียงราย) ก่อสร้างหมู่บ้าน และสร้างวัดชื่อว่า วัดเชียงราย เพื่อรำลึกถึงบ้านเกิดที่จากมา และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายบูรณะใหม่ยังอนุรักษ์รูปแบบของวิหารหลังเดิม

มองไปด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ใหญ่ ที่มีการจำลองเจดีย์ 12 นักษัตริย์ รายล้อมอยู่ไว้ให้นมัสการ ถัดไปคือวิหารทาสีขาวที่มีทางน้ำล้อมรอบ เปรียบดังห้วงมหรรณพที่เราต้องแหวกว่ายก่อนไปถึงวิหาร (เปรียบดังการหลุดพ้น) ภายนอกวิหารเราจะเห็นถึงการประดับลายปูนปั้นและกระจกชิ้นเล็กๆ อย่างวิจิตรงดงาม

ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร องค์ใหญ่สีทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามองค์หนึ่งของภาคเหนือ ผนังรอบด้าน ส่วนล่างติดแผ่นไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนบนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธประวัติและภาพเหมือนพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยมองไปทางด้านขวา จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาว งดงามไม่แพ้กันนอกจากวิหารนี้ ภายในวัดยังมีหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยของโบราณล้วนน่าชม น่าศึกษา และเรียนรู้หากใครมีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดลำปาง ลองแวะชมความงามของสถาปัตยกรรมล้ำค่า และสัมผัสความร่มรื่นภายในวัดเก่าแก่กว่า 300 ปีแห่งนี้ดูสักครั้งสิครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

PRASERT THEPSRI