Lifestyle

ประกาศ!! ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ 912307 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 97

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

912307

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

97

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

605     248

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

282     651

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

911667  332913  977731  832004  742193

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

436403  414365  962702  889390  614537

843195  494890  926898  839535  584375

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

283305  440543  643180  584381  980145

555852  600583  072932  360777  990239

376832  027316  203361  243453  027506

597914  268571  535339  494661  492891

770172  967461  747455  318935  250256

603395  527527  011056  001885  682896

949864  851269  415234  633893  737151

976654  030342  524610  949369  728128

186057  073651  150655  998072  297047

627162  232070  321269  223805  959742

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

260189  579841  565327  100498  808920

554020  389217  619859  748315  479871

817941  616530  672393  190471  472249

133714  321829  056352  600528  585418

664020  650259  319308  112875  359058

108370  488674  653590  208074  706752

349306  998846  062475  420087  296880

588776  728067  828552  928099  124179

204015  605943  025827  910966  942459

538755  916746  201160  006967  849172

630738  433986  461561  536051  980466

416466  989557  964791  975542  199034

232806  499241  145754  050786  143580

980267  347125  524441  130827  889783

100513  966551  668064  903049  292892

771753  317495  152334  395811  521800

136438  065072  697492  989788  008980

563941  253135  565693  665241  464236

839330  766658  750997  281720  441715

138561  513163  914180  188608  615891

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อีกครั้ง ที่เว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK