ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘เด็กเกิดก่อนกำหนด’ พุ่งสูง แพทย์ชี้ ‘ทุกวินาที’ สำคัญต่อชีวิต

เด็กเกิดก่อนกำหนด เพิ่มสูงขึ้น กรมการแพทย์ชี้ ลูกน้อยเกิดก่อนกำหนด ทุกวินาที สำคัญต่อชีวิต ต้องได้รับการดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันทารกเกิดก่อนกำหนด กรมการแพทย์ ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษา ผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเกิดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นทารกกลุ่มเสี่ยง และเป็นสาเหตุของการตาย ในทารกแรกเกิด

เด็ก

แม้ว่าปัจจุบัน ยังมีข้อจํากัด ด้านทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ อาทิเช่น หอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด มีไม่เพียงพอ และอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เท่านั้น จำนวนบุคลากรที่ต้องมีความชำนาญการ และทักษะเฉพาะ ในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด ทั้งในส่วนของกุมารแพทย์ และพยาบาลไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทารกวิกฤติที่ต้องดูแล

ข้อจำกัดเหล่านี้ ส่งผลต่อคุณภาพ การดูแลรักษาทารก หรือมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ระหว่างการส่งต่อ ทําให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลานานขึ้น รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลโดยรวม ของครอบครัว และของประเทศสูงขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดูแลทารกแรกเกิด ที่มีภาวะวิกฤติ เกิดความปลอดภัยสูงสุด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในการดูแลทารกแรกเกิด ที่มีภาวะวิกฤติ ให้มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาระบบการส่งต่อ ที่ได้ประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอ ได้มาตรฐานบริการ

แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถช่วยพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ในการให้บริการ และพบว่าอัตราการตายทารกแรกเกิด ค่อย ๆ ลดลงทุกปี

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต่อว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดก่อนกำหนด เกิดได้ทั้งจาก มารดา รก และตัวทารกในครรภ์เอง

ด้านปัจจัยจากมารดา ได้แก่ การตั้งครรภ์แฝด โรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือมีภาวะติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ ติดเชื้อในช่องคลอด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือ มีภาวะน้ำเดินก่อนกำหนด ก็จะเป็นการกระตุ้น ทำให้เกิดการเกิดก่อนกำหนดได้

ปัจจัยของทารกในครรภ์ คือ เด็กในครรภ์มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด เช่น โรคทางพันธุกรรม ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์

อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว สามารถมีส่วนช่วย ในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดได้ โดยการให้นมแม่ ซึ่งทีมแพทย์และพยาบาล จะเริ่มให้นมแม่ทันที ที่ทารกมีอาการคงที่

ข้อดีของนมแม่ คือ ย่อยง่ายและมีภูมิต้านทานโรค ลดการติดเชื้อในกระแสเลือด และภาวะลำไส้อักเสบรุนแรง  รวมถึงลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอีกด้วย

นอกจากนี้ ดวงตา จอประสาทตา และสมองของทารกเกิดก่อนกำหนด ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงต้องได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ และจอประสาทตา เป็นระยะ โดยกุมารแพทย์ และจักษุแพทย์ อย่างสม่ำเสมอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม