Lifestyle

รุ่นใหญ่ไฟแรง มาทางนี้! ทรูทัช เปิดรับ ลูกค้าสัมพันธ์ ‘วัยเกษียณ’


ทรู ทัช เปิดโครงการ “รุ่นใหญ่ไฟแรง” รับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ วัยเกษียณ เพิ่มคุณค่า สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นางสุภาวดี ตระกูลบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด เปิดเผยว่า ทรู ทัช ได้เปิดโครงการ “รุ่นใหญ่ ไฟแรง” รับสมัครพนักงานวัยเกษียณ ที่มีใจรักการบริการ เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ที่ทรู ทัช จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

318

ทั้งนี้ เชื่อจาก จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา จะสามารถนำความรู้ความสามารถ มาปรับใช้ในการบริการลูกค้า พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์วัยเก๋า ส่งต่อถึงพนักงานรุ่นใหม่

ด้าน นายอนุสรณ์ วงษ์ภักดี เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนโครงการ “รุ่นใหญ่ไฟแรง” กล่าวว่า “ขอบคุณทรู ทัชที่ให้โอกาสสำหรับคนสูงวัย และยังไฟแรง  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ เรียนรู้ในสิ่งใหม่จากน้อง ๆ และเพื่อนร่วมงาน

สำหรับ โครงการรุ่นใหญ่ ไฟแรง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาตร์ด้านความยั่งยืน Heart-Health-Home ของกลุ่มทรู ที่ครอบคลุม 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขณะที่ การส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงได้เปิดโอกาสให้มีการสรรหาว่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ตามลักษณะงาน และเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยให้เห็นคุณค่าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และช่วยส่งเสริมให้มีรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม