Lifestyle

ใครจะเป็นเศรษฐี! ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 พฤศจิกายน 2563


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ 972661 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 46

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

972661

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

46

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

368     741

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

208    255

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

814908       921353       414289       365679       299864

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

124248      217916      438268      038362      331438

988760      783176      738249      576077      037891

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

887680      098070      708622      377202      313802

758089      920949      696582      165296      088228

791986      212009      317884      691370      973144

806623      856119      294425      762932      784083

022030      467891      557745      733266      992146

567639      178574      702530      052736      844772

482433      467610      308386      465999      179237

753070      623811      513564      006916      211132

064892      841803      226218      120179      562797

847891      794457      281925      397832      989518

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

434842      512340      859049      981791      908192

907166      720666      851767      987267      307432

173569      385080      687797      782055      427995

797354      735392      048575      221226      379451

006235      191033      176300      394678      739683

763993      804819      903353      935989      906848

973491      707715      897384      457817      089223

731203      095497      866688      801412      799284

679738      936875      431858      660365      574606

176828      576827      810921      640824      999152

258568      499957      857314      594488      547044

822937      475935      755116      105405      223888

566466      791423      392970      448753      891369

625987      369997      694122      158096      785586

911655      771994      628583      946583      714669

662621      526888      455650      734640      432787

309978      754999      291533      887076      721899

975180      513864      225759      297243      817284

007506      797118      833696      549388      457777

000607      575825      284785      941255      069953

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อีกครั้ง ที่เว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK