Lifestyle

เชิญ 8 ผู้สร้างหนังต่างชาติ ปั้นโลเคชั่นไทยถ่ายหนังต่างประเทศ


กองกิจการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการแนะนำแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่ของประเทศไทย (Inbound Road Show) หวังดึงดูดผู้สร้าง ผู้ผลิตภาพยนตร์ ให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพิ่มความมั่นใจในการเป็นโลเคชั่นอันดับหนึ่งของภูมิภาค

Inbound01

นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กล่าวว่า นอกจากมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย  15 – 20% ที่ได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่มกราคม 2560 ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก  โดยเฉพาะปี 2560 ที่ผ่านมา มีกองถ่ายทำเข้ามาประมาณ 810 เรื่อง มีการใช้จ่ายเงินลงทุนในประเทศไทยมากถึง 3,000 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อดึงดูดให้ผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ที่ยังไม่เคยลงทุนถ่ายทำในไทยมาก่อน เลือกไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์กองกิจการภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการแนะนำแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่ของไทย ให้แก่ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย (Inbound Road Show)

Inbound04

โดยได้เชิญ 8 บริษัทผู้สร้าง ผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำ ที่มีตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมและมีศักยภาพ จาก 7 แห่งทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐ อังกฤษ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และจีน เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งถ่ายทำสำคัญของไทย ในกรุงเทพฯ เชียงราย และภูเก็ต รวมถึงสตูดิโอระดับมาตรฐาน และพบกับบริษัทจัดหาอุปกรณ์การถ่ายทำหลากหลายบริษัท

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการภาพยนตร์ต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทย และผู้กำกับภาพยนตร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

Inbound9

ทั้งนี้ คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร บริการรถตู้ และอื่น ๆ พร้อมสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ จากโลเคชั่นของภาพยนตร์ไปพร้อมๆ กันด้วย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight