ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

สารทจีน มาแล้ว เลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ปลอดภัย เน้น ‘สด ใหม่ สะอาด’


สารทจีน ปลอดภัย กรมอนามัย แนะเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ โดยเฉพาะการเลือกซื้อเป็ด-ไก่ ต้องสด ใหม่ เน้นอาหารปรุงสุก สะอาด จากแหล่งเชื่อถือได้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า ในวันสารทจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า ทำให้มีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้ และนำไปบริโภคจำนวนมาก ดังนั้น การเฝ้าระวังการเลือกซื้อของเซ่นไหว้ สารทจีน ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากไม่ระมัดระวัง อาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ และอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย หลังจากบริโภคอาหารได้

สารทจีน

ทั้งนี้ การเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ ให้ปลอดภัย จึงควรเลือกซื้อ จากร้านค้า ตลาด หรือแหล่งจำหน่ายที่สะอาด มีสุขลักษณะที่ดี หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดสดที่มีป้ายสัญลักษณ์ ตลาดสด น่าซื้อของกรมอนามัย เป็นต้น

สำหรับการเลือกซื้อสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ต้องสดใหม่ ไม่มีสีคล้ำ ผิวหนัง หรือ เครื่องในไม่มีจ้ำเลือด ไม่มีการทาสีตามตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนเนื้อหมู ต้องมีสีแดงตามธรรมชาติ เมื่อกดดูเนื้อไม่กระด้าง ไม่มีเม็ดสาคู หรือ ตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด โดยควรเลือกซื้อจาก แหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือ ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์

ส่วนไข่ไก่ และไข่เป็ด ควรเลือกฟองที่สดใหม่ เปลือกไข่ไม่แตก หรือ บุบร้าว ไม่มีมูลไก่ หรือเป็ด ติดอยู่ที่เปลือก

ในส่วนของเจ้าของฟาร์ม หรือ ผู้จำหน่ายสัตว์ปีก หากสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีอาการป่วย เช่น หงอย ซึม ผิวหนังมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออกตามหน้าแข้ง ให้สงสัยว่าเป็นโรคได้ และห้ามนำมาชำแหละขาย โดยเด็ดขาด

ขณะที่ผู้ชำแหละไก่ หรือสัตว์ปีกอื่น ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติก หรือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก จมูก ถุงมือ แว่นตา และต้องนำไปซักให้สะอาด ผึ่งกลางแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับการเลือกซื้อผัก ผลไม้ ขอให้เลือกซื้อจากแหล่งที่ปลอดภัย เน้นผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ หรือปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดสารเคมีตกค้าง และการเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภท ไก่ หมู นั้น จะต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ และเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

เมื่อนำมาปรุงประกอบอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ต้องปรุงให้สุกทั่วทั้งชิ้น ด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรค ประเภทแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืดที่อยู่ในเนื้อสัตว์ และก่อนนำมาบริโภค ควรอุ่นให้สุกอีกครั้ง

ที่สำคัญ ผู้สัมผัสอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวก หรือเน็ตคลุมผม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ ก่อนปรุงอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือสัมผัสสิ่งสกปรก ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ หรือตักอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว และใช้ช้อนชิม เฉพาะในการชิมอาหาร เพื่อลดการปนเปื้อนทางน้ำลาย และสร้างสุขอนามัยที่ดี

สำหรับการจัดชุดไหว้ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ วันสารทจีน ซึ่งจะประกอบด้วย ของคาว ขนมหวาน และ ผลไม้ ตัวอย่างดังนี้

ของคาว ถ้าประกอบด้วยของคาว 3 อย่าง เรียกว่า ซาแซ, ของคาว 5 อย่าง เรียกว่า โหงวแซ และนิยมใช้เนื้อสัตว์ ที่มีความหมายมงคลในการไหว้ เช่น “ไก่” ต้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, “เป็ด” สื่อถึง ความสามารถหลากหลาย และความสะอาดหรือสิ่งบริสุทธิ์, “หมู” หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้, “ปลา” สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ มีโชคลาภ เหลือกินเหลือใช้ เป็นต้น

ขนมหวาน ถ้าเป็นชุดขนมหวาน 3 อย่าง เรียก ซาเปี้ย, ขนมหวาน 5 อย่าง เรียก โหงวเปี้ย โดยขนมหวานที่นิยมใช้สำหรับจัดชุดไหว้ เช่น ขนมเทียน สื่อถึงชีวิตอันรุ่งโรจน์โชติช่วงเหมือนแสงไฟหรือแสงเทียน, ขนมเข่ง ความหวานแทนความหวานชื่น การมีชีวิตที่ดี ราบรื่น และอุดมสมบูรณ์

ขนมกุยช่าย หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว การประสบพบเจอความโชคดี, ขนมถ้วยฟู หมายถึงชีวิตที่เจริญ เฟื่องฟู งอกงาม สมบูรณ์พูนสุข และ ขนมเปี๊ยะ เป็นสัญลักษณ์ของความพรั่งพร้อม สมบูรณ์ และความสมหวัง เป็นต้น

ผลไม้ ผลไม้ 3 อย่าง เรียก ซาก้วย, ผลไใ้ 5 อย่าง เรียก โหงวก้วย โดยผลไม้มงคลที่นิยมเลือกมาจัดเป็นชุดไหว้ ได้แก่ ส้ม หมายถึง ความโชคดี ร่ำรวย, กล้วย หมายถึง ความสำเร็จ มีบริวารดี มีลูกหลานสืบสกุล, สับปะรด มีความหมายถึง การกวักโชคกวักลาภให้เข้ามา, องุ่นแดง สีบอกถึง ความร่ำรวย,ลูกพลับ หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง จิตใจเข้มแข็ง, แก้วมังกร สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นสิริมงคล เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม