Lifestyle

‘ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด’ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วงอากาศแปรปรวน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทุกสายพันธุ์ กรมควบคุมโรค แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” หลังปีนี้พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 106,943 ราย เด็กเล็กป่วยมากที่สุด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอ จามรดกัน หรือจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ จากพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงนี้ มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในบางพื้นที่อาจมีสภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้ประชาชน อาจเจ็บป่วยด้วย โรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก และเด็กวัยเรียน ที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ในสถานศึกษา

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วย 106,943 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยพบมากที่สุดในเด็กแรกเกิด-4 ปี รองลงมาคืออายุ 10-14 ปี และอายุ 7-9 ปี ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน

ส่วนจังหวัดที่อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงใหม่ หนองคาย ระยอง และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ในสัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังพบผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ขณะที่ในปี 2562 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม พบผู้ป่วย 223,228 ราย เสียชีวิต 15 ราย

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปี 2563 มีจำนวนผู้ป่วยลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการติดต่อในลักษณะเดียวกัน ทำให้ประชาชนดูแลตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง แยกของใช้ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย74632 e1586259333587
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ดังกล่าว ยังส่งผลให้พบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่

สำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ จะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน ดังนั้นหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตามในประเทศไทย มีรายงานพบผู้ป่วย ได้ตลอดทั้งปี โดยพบมาก ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว เตือนประชาชน ให้สังเกตอาการของ โรคโควิด 19 หากมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เพราะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ควรรีบพบแพทย์ทันที

กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

  • ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย
  • ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบนรถโดยสาร
  • เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น
  • หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้ผู้ป่วยมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อ่านข่าวเพิ่มเติม