ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

รับสังคมสูงอายุ รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดบริการ ‘คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี’


สังคมสูงอายุ หนึ่งในเมกะเทรนด์โลก และเมืองไทย รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดบริการ “คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี” สมัครสมาชิกง่าย ไม่ต้องรอคิวนาน ตรวจสุขภาพให้ทุกปี

จากก้าวสำคัญของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเปิดให้บริการอาคารสิรินธร (ส.ธ.) เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ต้นแบบของสังคมไทย ในการดูแลผู้สูงอายุ แบบบูรณาการครบวงจร จนนำมาสู่การก่อตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ สังคมสูงอายุ (Aging Society) จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สังคมสูงอายุ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีพันธกิจ ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็น สังคมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชะลอความเสื่อม และลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการแพทย์และวิจัย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการทั้งในด้านการป้องกัน และดูแลรักษาอาการ ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น การหกล้ม ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ปัญหาด้านการมองเห็นและได้ยิน การเสื่อมถอยของระบบอวัยวะภายใน รวมไปการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีการจัดตั้ง “คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี” เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพ และประเมินปัญหาด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุตั้งแต่เริ่มต้น ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้ได้นานที่สุด อีกทั้งยังสร้างตำราทางการแพทย์ เกี่ยวกับผู้สูงวัย ให้เป็นตำราอ้างอิง ของประเทศไทย

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี อาคาร สิรินธร ชั้น 4 เป็นคลินิกสหสาขา ที่มีบทบาท เพื่อเป็นต้นแบบ การดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกัน กลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะหกล้มบ่อย สำลัก ปัญหาการมองเห็น การได้ยิน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังจัดประชุมวิชาการด้านผู้สูงวัย รวมไปถึงการร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างระบบอาสาสมัคร ที่เปิดโอกาสให้ทั้ง ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และบุคคลวัยอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจและการดูแลที่เป็นมิตรให้เกิดขึ้นในสังคม

ผู้สูงวัย สามารถใช้บริการ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ได้แล้ว ที่ ตึกสิรินธร ชั้น 4 ใกล้สนามม้าอังรีดูนังต์ โดยผู้สูงวัย สามารถสมัครเป็นสมาชิก และตรวจเช็คสุขภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย หากพบความผิดปกติเรื่องใด ก็จะส่งต่อให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยตรง ไม่ต้องไปรอคิวนานกับบุคคลทั่วไป

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

หลังจากนั้นจะตามนัด ตรวจสุขภาพให้ทุกปี เริ่มไปสมัครครั้งแรก เพียงแค่ใช้บัตรประชาชน แล้วรับคิวนัดตรวจสุขภาพ ซึ่งอาจจะรอคิวเป็นเดือน แต่ระบุวันเวลาชัดเจน และคนไม่มากในวันนัด ไม่มี walkin มาเข้าคิวในวันนั้น

นอกจากนี้ ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังได้ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 จัดทำโครงการ คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เพื่อขยายการคัดกรอง และส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมมากขึ้น

โครงการ คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร เป็นการต่อยอดมาจาก คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ใน 9 โรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กทม. อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ กทม.มีประชากรหนาแน่น คาดว่ามีทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงในพื้นที่กว่า 10-12 ล้านคน และจากการสำรวจสำมะโนประชากรผู้สูงอายุพบว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ…. หรือ 1 ล้านคน

ดังนั้น เพื่อให้การ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุครอบคลุมมากขึ้น กทม.จึงได้หารือกับ สปสช.เขต 13 เพื่อขยายการดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุและงบประมาณในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อโครงการคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร”

สำหรับ โครงการ คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร ของ กทม. จะมีรายการตรวจเพิ่มอีก 3 รายการ คือ 1.การคัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 2.การวัดภาวะพลัดตกหกล้ม และ 3.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 สาขา จากการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำหรับตรวจคัดกรอง ผู้สูงอายุที่มีอยู่แล้ว 8 รายการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม