Lifestyle

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 01

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

347258

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

83

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

095     362 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

094     307

หวยหน้าใน1763

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่2 1763

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่3 1763

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่4 17631

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่51 1763 รางวัลที่52 1763

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**

Siree Osiri OHO BANGKOK