Lifestyle

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 อัปเดตวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ล่าสุดที่นี่!

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 อัปเดตวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ส่องวันหยุดยาวแน่น ๆ จุก ๆ ที่นี่!

เปิดวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดยาวแน่น ๆ จุก ๆ ตลอดเดือนพฤษภาคม อัปเดตล่าสุดที่นี่

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 : วันแรงงาน (หยุดเฉพาะภาคเอกชน, ธนาคาร ส่วนข้าราชการไม่หยุด)
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 : วันฉัตรมงคล (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 : หยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)
 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 : วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (หยุดเฉพาะข้าราชการ, ส่วนภาคเอกชน และธนาคารไม่หยุด)
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 : วันวิสาขบูชา (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)

อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 จะมี “วันหยุดยาว 3 วัน” คือ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม-วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ส่วน “ข้าราชการ” จะได้หยุดยาว 3 วันอีกรอบ คือ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

อัปเดตวันหยุดที่เหลือของปี 2567

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567

 • วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันหยุดเดือนกันยายน 2567

 • ไม่มีวันหยุดพิเศษ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2567

 • ไม่มีวันหยุดพิเศษ

วันหยุดเดือนธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK