Lifestyle

อย่าหาทำ!!ซื้อ-ขายนมแม่ ลูกกินเสี่ยงอันตราย แนะจำเป็นควรเลือกจากธนาคารนมแม่

อย. เตือน ไม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ที่ซื้อมา เสี่ยงอันตรายที่คาดไม่ถึง หากจำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่ ควรขอรับผ่านธนาคารนมแม่ เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงกระแสการโพสต์ขายนมแม่ อาจเสี่ยงติดเชื้อโรค ว่า การส่งเสริมให้ดื่มนมแม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์สูง สำหรับเด็กปกติสนับสนุนให้เด็กดื่มนมแม่ตนเอง

ธนาคารนมแม่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่ จะต้องได้รับผ่านธนาคารนมแม่ ซึ่งผู้ที่นำนมแม่มาบริจาค จะมีขั้นตอนการคัดกรองที่มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากในนมแม่อาจพบเชื้อก่อโรค หรือสารอันตรายต่าง ๆ จากผู้เป็นแม่ได้ ตัวอย่างเช่น เชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ สารเสพติด หรือยาบางชนิด

ทั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวจะมีการคัดกรองเชื้อโรค และสารอันตรายต่าง ๆ มีการควบคุมคุณภาพของน้ำนมที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียที่ส่งผลต่อสุขภาพของทารก

อย. ไม่เคยมีการอนุญาตผลิตหรือนำเข้านมแม่เพื่อขายในลักษณะแบบนี้ จึงขอเตือนว่าไม่ควรซื้อขายนมแม่ไม่ว่าโดยวิธีการใด และไม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ที่ซื้อมา เสี่ยงอันตราย ทำให้ลูกเจ็บป่วย

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ
เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ

หากพบมีการจำหน่ายลักษณะแบบนี้ ผู้ผลิต หรือผู้ขายจะมีความผิดฐานผลิตหรือขายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อย หรือมีปัญหาเรื่องการให้นมแม่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกนมแม่ ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

กรณีผู้บริโภคสงสัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo