Lifestyle

ขาเที่ยว เช็กก่อน! ประกาศ ‘ปิดภูกระดึง’ งดท่องเที่ยวและพักแรม 4 เดือน

ขาเที่ยว เช็กก่อน! ประกาศ “ปิดภูกระดึง” งดท่องเที่ยวและพักแรม 4 เดือน 1 มิ.ย.-30 ก.ย.นี้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง – Phu Kradueng National Park กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งนักท่องเที่ยว เรื่องการปิดการท่องเที่ยวและพักแรม บนยอดภูกระดึง ดังนี้

ปิดภูกระดึง

ประกาศ!! อุทยานแห่งชาติภูกระดึง กำหนด “ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดเขาภูกระดึง” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ยังคงเปิดให้บริการบริเวณเชิงเขาได้ตามปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4281 0833 หรือ 0 4281 0834

ปิดภูกระดึง

ปิดภูกระดึง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo