Circular Economy

‘YOUเทิร์น…แยกเพื่อให้’ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม

GC เดินหน้าโครงการ “YOUเทิร์น” จัดการ และคัดแยกขยะ จาก “YOUเทิร์น…เริ่มต้นที่ยู” สู่ “YOUเทิร์น…แยกเพื่อให้” มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างรายได้

พลาสติกยังคงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และหนึ่งในคำถามที่เกิดในใจคือ หลังจากการใช้แล้ว จะนำไปทำอย่างไรต่อไป วันนี้ ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจในการจัดการและคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อให้เส้นทางการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้ กลับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป

YOUเทิร์น รถYOUเทิร์นแยกขยะพลาสติก2 1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ให้ความสำคัญกับการจัดการและการคัดแยกขยะ และพลาสติกใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจเชิญชวนให้ภาคสังคมร่วมเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

รวมถึง การจับมือกับพันธมิตรในการทำโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนกลับมาที่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ GC จึงได้ริเริ่มและพัฒนา “YOUเทิร์น” ระบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรให้เกิดความเชื่อมโยงกัน

จาก “YOUเทิร์น…เริ่มต้นที่ยู”สู่ “YOUเทิร์น…แยกเพื่อให้” ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินงาน มุ่งเน้นสู่การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Collaboration Platform) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างรายได้สำหรับกลุ่มที่เข้าร่วมกับ YOUเทิร์น อย่าง ชุมชน และกลุ่มซาเล้ง รวมถึงทำให้พลาสติกใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ได้อีกด้วย

ที่ผ่านมา โครงการ YOUเทิร์น ได้ดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัย ชุมชน ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และจากจุด Drop Point มากกว่า 80 จุด  สามารถรวบรวมปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 310 ตัน ถือว่ามากกว่าปีแรกที่เริ่มโครงการถึง 5 เท่า

ขยะพลาสติกที่ได้รับมานี้ ถูกนำไปสร้างประโยชน์ และต่อยอดในหลายโครงการ เช่น โครงการแยกขวดช่วยหมอ ที่นำไปจัดทำชุด PPE เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันตนเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ในวันนี้ GC ได้เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง ขอชวนทุกคนมา สร้างการมีส่วนร่วมง่าย ๆ ในการคัด แยก และทิ้ง พลาสติกใช้แล้วกับ “YOUเทิร์น” เพียงนำไปหย่อนที่ จุดทิ้งขยะพลาสติกของ YOUเทิร์น (YOUเทิร์น Drop Point) รับทั้งพลาสติกแบบแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยพลาสติกแบบขุ่น (HDPE) และแบบใส (PET) เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม และกล่องใส่อาหาร และพลาสติกแบบยืด เช่น ถุงพลาสติก และฟิล์มถนอมอาหาร

S 141017111

YOUเทิร์น Drop Point ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อาทิ

  • PTT Station 18 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข)
  • เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G
  • พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1 และ ชั้น 2
  • The Nine Center พระรามเก้า ชั้น 1
  • The Nine Center ติวานนท์ ชั้น 1
  • Siam Paragon ชั้น G ประตูทางเข้า ฝั่ง South
  • SIAM CAR PARK ชั้น G หน้า 7-11
  • Siam Discovery ชั้น G ลานพลาซ่า

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ YOUเทิร์น   Line Official ของ YOUเทิร์น และเว็บไซต์ YOUเทิร์น

#GC #GCCircularLiving #YOUเทิร์นแยกเพื่อให้ #EndtoEndWaste #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo