Circular Economy

Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’ สร้างพฤติกรรม ‘แยกขยะ’ ในครัวเรือน


“DOW” จับมือ “เทศบาลเมืองบ้านฉาง” สนับสนุนรถสามล้อไฟฟ้า “ลด โลก เลอะ” วิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้ว รณรงค์ให้ประชาชน มีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นำพลาสติกใช้แล้ว มาหมุนเวียนสร้างประโยชน์  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งมีเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในการลดปริมาณขยะพลาสติก และป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติก หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  จับมือกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง ร่วมกันเปิดตัว รถสามล้อไฟฟ้า สีเขียวสีสดใส ภายใต้กิจกรรม “ลด โลก เลอะ” พร้อมเครื่องบีบอัดพลาสติก วิ่งให้บริการเก็บขยะพลาสติกจาก 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรม และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

178532

รถสามล้อไฟฟ้า ลด โลก เลอะ วิ่งให้บริการทุก ๆ วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะ ตั้งแต้ต้นทางโดยตรงแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อขยายผล สู่เมืองไร้ขยะในอนาคตต่อไป

“ที่ผ่านมา เราได้รณรงค์ให้ความรู้เยาวชน และชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกพลากติกทั้ง 7 ประเภท เพื่อนำไปรีไซเคิลต่ออย่างเหมาะสม ช่วยลดปริมาณพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างรายได้เพิ่ม ให้กับคนในชุมชน เรายังคงสานต่อเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow ในการต้านโลกร้อน ลดขยะ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนของปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยร่วมกับเทศบาล รับบริจาคพลาสติกเชิงรุกในชุมชน พลาสติกที่ท่านไม่ใช้ เราขอรับบริจาคเพื่อนำไปจัดการเป็นสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ระบุ

ขณะที่ นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวเสริมว่า เทศบาลบ้านฉางมุ่งจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน และประชาสังคม เนื่องจากขยะเป็นเรื่องของทุกคน

178533

ทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะพลาสติก ไม่ให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมและกลับมารีไซเคิลใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

โดยเฉลี่ยคนไทยใช้ถุงพลาสติกกันวันละ 8 ใบ หรือมากกว่า 20,000 ใบในแต่ละปี ยิ่งด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนนิยมใช้บริการรับ-ส่งอาหาร (food delivery) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการใช้จำนวนถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากไม่มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ท้ายที่สุดพลาสติกเหล่านี้จะปนเปื้อนกลายเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตามที่ควรจะเป็น และหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมกลายเป็นมลภาวะต่อไป

178531

อ่านข่าวเพิ่มเติม