Environmental Sustainability

Dow ผนึกกำลังจิตอาสา ‘เก็บ เซฟ โลก’ ปีที่ 20 ชี้แนวทางรักษ์โลก หยุดยั้งขยะทะเลได้กว่า 6.5 ตัน

Dow ผนึกกำลังจิตอาสากว่าพันคน ‘เก็บ เซฟ โลก’ ปีที่ 20 ชี้แนวทางรักษ์โลก หยุดยั้งขยะทะเลได้กว่า 6.5 ตัน

วันที่ 20 กันยายน 2565 จังหวัดระยอง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม#PullingOurWeight เก็บ…เซฟ…โลก” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อหยุดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

Dow

รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะชายหาด

โดยอาสาสมัครของ Dow ได้รวมพลังกับจิตอาสากว่า 3,300 คน เก็บขยะชายหาดกว่า 6,500 กิโลกรัม และนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

พนักงาน Dow ทั่วโลกได้เข้าร่วมกับองค์การอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลก ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 และสำหรับประเทศไทยนับเป็นปีที่ 20

Dow

สำหรับปีนี้ Dow ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมเก็บขยะตลอดระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง และหาดสุชาดา-หาดแสงจันทร์-หาดแหลมเจริญ-หาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง

มุ่งสู่เป้าหมายที่จะร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และพันธมิตร นำขยะพลาสติกทั่วโลกกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2573

Dow

หยุดขยะพลาสติก เก็บ เซฟ โลก หยุดขยะทะเล

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow มุ่งเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่ยังยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ “หยุดขยะพลาสติก” ไม่ให้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณค่าเกินกว่าที่จะทิ้งให้เป็นขยะ เพราะเราสามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า พลาสติกจึงไม่ควรกลายเป็นขยะ แต่ควรถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงการคืนธรรมชาติที่สวยงามชั่วคราวเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่จิตอาสาแต่ละคนได้มาเห็น ว่าขยะที่เราทิ้งมาลงเอยที่ชายหาดอย่างไร ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะกลับบ้าน ไปช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะทะเลที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บขยะชายหาด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง Dow ยังได้สร้างจิตสำนึกในการป้องกันปัญหาเชิงรุกตั้งแต่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดการปนเปื้อนและสามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ต่อได้

Dow

แปลงขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์

โดยจัดแคมเปญ “คัดแยก…แลก ‘ถุง’” ให้ประชาชนนำพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีน เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงน้ำแข็ง ถุงข้าวสาร ฟิล์มหุ้มแพ็คน้ำ ฯลฯ จำนวน 125 ใบมารับถุงดาวรักษ์โลกในบริเวณที่จัดงาน ซึ่งถุงทั้งหมดเหล่านี้กว่า 8,000 ชิ้น จะส่งให้กับกลุ่มเยาวชน “ดาวอาสา พาไปรักษ์” เพื่อนำไปต่อยอดโครงการ Green Challenge BKW x Dow” ของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เกิดเป็นรายได้ในการจำหน่ายพลาสติกใช้แล้วให้กับโรงงานรับรีไซเคิล รวมถึงการนำไปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป

BC99BA89 E431 4EBD 8137 A973AD16F4D3

นอกจากนี้ Dow ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 100% เม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคในสัดส่วน 40% (Post-consumer recycled resin) สามารถนำมาผลิตเป็นฟิล์มหดรัดสินค้า ที่ยังคงคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟิล์มที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกใหม่ โดยเป็นฟิล์มใสใช้แพคขวดเครื่องดื่ม ชวดแชมพู โลชั่น ฯลฯ และเทคโนโลยีการนำพลาสติกใช้แล้วมาทำถนนพลาสติก อิฐบล็อกปูพื้น ไม้พาเลทเทียม ฯลฯ

และร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉางและชุมชน ในการจัดเวิร์คช้อปการทำอิฐบล็อกปูพื้นและกระถางต้นไม้จากขยะพลาสติก  และศิลปะเดคูพาจจากแก้วกาแฟใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นแนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติก ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

BC99BA89 E431 4EBD 8137 A973AD16F4D3

ประชาชน-เอกชน คืนความสวยงามให้ธรรมชาติ

นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง กล่าวว่า  ในฐานะชาวระยอง ผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นบริษัท องค์กร และ ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันเก็บขยะชายหาด คืนความสวยงามให้หาดที่สำคัญของเรา ปัญหาขยะทะเลสามารถแก้ไขได้หากเราช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทุกคนช่วยได้ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะเศษอาหารตั้งแต่ที่บ้าน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบสามารถจัดการขยะได้สะดวก

ส่วนภาคเอกชนก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของเราทุกคน

108FDB95 92CC 4A73 8965 AA3B500115BB

พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์กรที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งร่วมกับ Dow จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในอำเภอบ้านฉางในปีนี้ได้แก่ กลุ่มบริษัทบริษัท โซลเวย์ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งแม้จะยังอยู่ในสถานการณ์โควิด 19 ที่ต้องมีมาตรการป้องกันต่าง ๆ แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ยังสามารถทำควบคู่กันไปได้ โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม ให้มีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้จิตอาสาทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

E15ADD2A 178A 4D83 BF07 68BD7419AE71

4020D819 B08A 44C6 B037 F381705E6FE6

อ่านข่าวเพิ่มเติม