Environmental Sustainability

พาณิชย์ ให้ความรู้ ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่ ‘ธุรกิจคาร์บอนต่ำ’

กระทรวงพาณิชย์ ให้ความรู้ ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่ ‘ธุรกิจคาร์บอนต่ำ’ สร้างจุดแข็งทางการตลาด

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก

รวมถึงตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกด้านสิ่งแวดล้อม “การทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ” ซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน “Carbon footprint” ทุกภูมิภาค

โดยการจัดอบรมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมด้านการค้า สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ

มุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ สร้างจุดแข็งทางการตลาดของสินค้า

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะเป็นกระแสโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดแข็งทางการตลาดของสินค้า รวมถึงได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้ให้นโยบายว่า ความรู้จากการอบรมในเรื่องดังกล่าวต้องสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้จริง ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าอบรมสามารถนำพื้นฐานองค์ความรู้ไปต่อยอดในกระบวนการผลิตของตนเองในการประเมิน Carbon footprint ของผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสเข้าสู่การรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำด้วย

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศโทร. 1169

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo