Environmental Sustainability

‘ซีพีเอฟ’ ตอกย้ำสถานะ ‘ผู้นำด้านอาหาร’ รุกใช้ ‘พลาสติกรีไซเคิล’ กับผลิตภัณฑ์ไข่สด

“ซีพีเอฟ” เดินหน้าออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก 3R Reduce Reuse Recycle บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด CP พลาสติกทั้งหมด ใช้พลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วน 80% และสามารถรีไซเคิลได้ 100%

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญการพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซีพีเอฟ

 

ซีพีเอฟใช้หลัก 3R นโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน 

Reduce ลดปริมาณการใช้กระดาษหรือพลาสติกใหม่ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารเท่าที่สามารถทำได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

Reuse ส่งเสริมและสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ

Recycle ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใหม่ได้สะดวกและง่ายขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลหรือนำไปเพิ่มมูลค่า

ปัจจุบัน กิจการในประเทศไทยของซีพีเอฟ ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก 99.9% เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ นำมาใช้ใหม่ หรือ นำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้

บริษัทมุ่งมั่นศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) ใช้ใหม่ (Recyclable) ผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ได้ทั้งหมดภายในปี 2573

ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด หาแนวทางการลดปริมาณพลาสติกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟใช้พลาสติก PET มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 80% ซึ่งอยู่ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่ โดยมีพลาสติกใหม่อยู่ 20% เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนอาหาร

พลาสติกถาดไข่จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองความปลอดภัย โดยห้องปฏิบัติการขององค์กรรับรองภายนอก ให้มั่นใจได้ว่า วัสดุพลาสติกที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ปลอดภัย ไม่กระทบต่อคุณภาพของอาหาร และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รวมทั้งแปรรูปใหม่ได้

ซีพีเอฟ

นอกจากนี้ ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่สด ที่เอื้อต่อการแยกขยะเพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยใช้ฉลากกระดาษสอดในบรรจุภัณฑ์ แทนการใช้สติกเกอร์แถบกาว

ในปี 2564 การใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด CP Selection มีส่วนช่วยให้บริษัทลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึง 373 ตัน เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ 583 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เทียบเท่ากับการปิดไฟ LED ขนาด 15W จำนวน 65 ล้านหลอด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ของ CP Selection กลับไปใช้ซ้ำ หรือนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันในกระบวนการผลิต ซีพีเอฟยังใช้ถาดไข่ไก่พลาสติก ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ภายในกระบวนการขนส่งไข่ไก่ระหว่างฟาร์ม และโรงงานแปรรูปไข่ เพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่ในห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังหาแนวทางการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทั้งด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 100% กับถาดไข่ไก่สด 30 ฟอง และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดพรีเมี่ยม เช่น ไข่ไก่สด Cage Free ไข่ไก่สดเสริมโอเมก้า ขนาด 4 และ 10 ฟอง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

ในปีที่แล้ว ซีพีเอฟสามารถลดการใช้กระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารได้ถึง 889 ตัน และลดการใช้พลาสติกได้ 672 ตัน ซึ่งบริษัทยังเดินหน้าศึกษา และร่วมมือกับคู่ค้าพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลาสติก และกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตัน ภายในปี 2568

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม