Environmental Sustainability

‘โออาร์’ เดินหน้าความร่วมมือ ‘ร้านกาแฟเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม’ ขานรับเทรนด์ ‘ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’

โออาร์ ร่วมขับเคลื่อนเจตนารมณ์ความร่วมมือ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ในวันคุ้มครองโลก ชูร้านกาแฟรักษ์โลก ตอบโจทย์ BCG Economy ตอกย้ำการบริโภควิถีใหม่ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (22 เม.ย.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ร้านกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) โดยมี นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะเจ้าของแบรนด์คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

or ขานรับเทรน

นายสมยศ กล่าวว่า โออาร์ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของธุรกิจ เน้นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 รวมถึงผลักดันให้เกิดการผลิต และการบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่กระบวนการผลิตเริ่มต้น จนถึงการบริหารจัดการของเสีย หลังการอุปโภค และบริโภค

ในฐานะเจ้าของแบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีสาขามากเป็นลำดับที่ 6 ของโลก จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แก้ว และวัสดุต่าง ๆ ภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบโจทย์ BCG Economy ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการใช้แก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อน ซึ่งทำจากกระดาษเคลือบไบโอพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ในร้านคาเฟ่ อเมซอนทุกสาขาทั่วประเทศ

S 149028902

หลอดและแก้วสำหรับเครื่องดื่มเย็น ที่ทำจากพลาสติก PLA ซึ่งเป็นไบโอพลาสติก สามารถย่อยสลายได้โดยการฝังกลบเป็นเวลา 180 วัน รวมถึงเป็นการต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้าหรือ upcycling เช่น เครื่องแบบพนักงาน เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน และสินค้าต่าง ๆ สะท้อนเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการจัดการของเสียจากกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปกาแฟ และการจัดการขยะจากเปลือกกาแฟ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ในการมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment)

S 149028903

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ คาเฟ่ อเมซอน ในการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริกา รและการบริโภควิถีใหม่ ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดประมาณขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อก้าวสู่การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

S 149028899

อ่านข่าวเพิ่มเติม