Environmental Sustainability

‘อบก.’ รับรอง ‘5 โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว’ ของ ‘Dow’ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

“อบก.” รับรอง “5 โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว” ของ “DOW” สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดการปล่อยก๊าซได้เทียบเท่า 147 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ อีกหนึ่งความสำเร็จของ DOW ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และเก็บขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 1 ล้านตันทั่วโลกภายในปี 2573

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เปิดเผยว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ให้การรับรอง โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วของบริษัท จำนวน 5 โครงการ ให้เป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support Scheme (LESS)

ทั้ง 5 โครงการที่ได้รับการรับรองนั้น สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่า 147 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของ Dow ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และเก็บขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล หรือใช้ใหม่ให้ได้ 1 ล้านตันทั่วโลก ภายในปี 2573

S 8306775 1

5 โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ อบก. รับรอง

  1. โครงการจัดการขยะรีไซเคิล ภายในกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ และระยอง)
  2. โครงการต้นแบบชุมชนจัดการขยะครบวงจร (ชุมชนเกาะกลาง กรุงเทพฯ)
  3. โครงการลดโลกเลอะ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  4. โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  5. โครงการดาวท้าหยุดทิ้งพลาสติก รวมเก็บพลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้กว่า 6.2 ตัน ซึ่งนอกเหนือจากพลาสติกแล้ว ยังมีการคัดแยกและจัดการวัสดุรีไซเคิลอื่นๆร่วมด้วย เช่น กระดาษ อลูมิเนียม เหล็ก และ แก้ว

S 8306778

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารดาว ประเทศไทย กล่าวว่า  Dow เป็นบริษัทวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก ที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมากว่า 30 ปี โดยเฉพาะการลดโลกร้อน และการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ไม่ให้ถูกทิ้งเป็นขยะที่ไร้ค่า

Dow ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการทั้ง 5 ได้รับการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกจาก อบก. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า โครงการของบริษัทมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

“ผมต้องขอขอบคุณผู้ริเริ่มโครงการตลอดจนพันธมิตรทุกองค์กรที่ร่วมกันดำเนินงานจนประสบความสำเร็จและหวังว่าเราจะได้ขยายผลโครงการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

S 8306777

นอกจากทั้ง 5 โครงการนี้แล้ว โรงงาน และนวัตกรรมหลายอย่างของ Dow ยังได้รับการยกย่องด้านการลดโลกร้อน และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปี 2564 Dow ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน เช่น Carbon Footprint Label Certificate จาก อบก. รางวัลการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ Ambassador’s Award: Thailand – US partnership in Technological Advancement for a Low-Carbon Future จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) รางวัลโรงงานสีเขียวและอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จากกระทรวงอุตสาหกรรม

S 8306776

อ่านข่าวเพิ่มเติม