Environmental Sustainability

‘กสิกรไทย’ จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ชวนนิวเจนร่วมกู้โลก กับ ‘ห้องเรียนภาวะโลกรวน’

กสิกรไทยจัดเต็ม! กิจกรรม AFTERKLASS เวิร์คช็อปส่งท้ายปลายปี ชวนนิวเจนร่วมคลาสออนไลน์ “ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกรวนต้องทำยังไง AFTERKLASS มีคำตอบให้” หวังให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจปัญหาภาวะโลกรวน และความสามารถในการปรับตัว และวิธีการบรรเทาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ดูแลโลกอย่างยั่งยืน

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสาร และองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญผลกระทบจาก ภาวะโลกรวน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน จนส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกรวน

จึงเป็นวาระเร่งด่วนของประชาคมโลก ที่ร่วมกันพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1.5-2 องศาเซลเซียส ด้วยเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ตามความตกลงปารีส และสำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2608

AFTERKLASS ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของธนาคารกสิกรไทย เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทย อายุ 15-20 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโลกรวน ซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง รวมทั้ง เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการบรรเทาภาวะโลกรวนด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรม ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกรวนต้องทำยังไง AFTERKLASS มีคำตอบให้ เวิร์คช็อปออนไลน์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาของธรรมชาติให้แก่เยาวชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลักดันให้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการดูแลโลกอย่างยั่งยืน

ภาวะโลกรวน
รวี อ่างทอง

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปได้เรียนรู้จาก 2 วิทยากร ผู้มีชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ต้อม น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิโลกสีเขียว และ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง ผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC)  ทูตสันถวไมตรีประจำประเทศไทยคนแรก ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Thailand Goodwill Ambassador-UNEP)

ภาวะโลกรวน

ตลอดกิจกรรม ทั้ง 2 กูรู ได้ถ่ายทอดความรู้อย่างลึกซึ้ง ถึงต้นตอ และความสัมพันธ์ของปัญหาที่เชื่อมโยงกัน กระตุ้นจิตสำนึก และส่งต่อแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับนิวเจนผ่านการพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนชักชวนให้น้อง ๆ สร้างพันธสัญญาร่วมกัน ในการเริ่มลงมือทำ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นมาโดยตลอด

กิจกรรมของห้องเรียนภาวะโลกรวนใน 1 วัน ประกอบด้วย

ภาวะโลกรวน 101 โลกรวนจริงหรือหลอก เนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย และสาเหตุของภาวะโลกรวน รวมไปถึงวิธีรับมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกรวน 102 อากาศแปรปรวนจากเหนือลงใต้ ชวนวิเคราะห์เหตุการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ และประสบการณ์ภาวะโลกรวน ที่น้องๆ ต้องเผชิญ รวมทั้ง มีการระดมความคิดเรื่อง โลกรวนแล้วจะอยู่ยังไงให้รอด

ภาวะโลกรวน

ภาวะโลกรวน 103 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกรวน ผ่านการบรรเทา และการปรับวิธีการใช้ชีวิต รวมทั้งมีการสะท้อนความคิดจากห้องเรียน AFTERKLASS เพื่อร่วมให้คำมั่นสัญญาในการปรับตัว และบรรเทาวิกฤติภาวะโลกรวน ผ่านการสร้าง เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยหลักพฤติกรรม 8R ในชีวิตประจำวันที่ง่ายและทุกคนสามารถทำได้จริง ด้วยการใช้กระดานออนไลน์ www.webwhiteboard.com เพื่อแชร์ออกไปและช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นๆ ในสังคมให้ตระหนักและตื่นตัวไปพร้อมกัน

นายรวี กล่าวว่า เวิร์คช็อปภาวะโลกรวน ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่จำนวนมาก และมีเสียงตอบรับที่ดี สะท้อนความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ AFTERKLASS มุ่งหวังไว้ในการเป็น Community ที่รวบรวมทุกความสนใจของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเงิน การเรียน ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ เกม ไปจนถึงกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาวะโลกรวน

รวมทั้ง การจัดแคมป์อบรมทักษะด้านธุรกิจ การเงิน การลงทุน ประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกในเว็บไซต์กว่า 33,000 คน และมีสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อื่น ๆ อีกกว่า 50,000 คน

ในปี 2565 ธนาคารกสิกรไทยจะยังคงเดินหน้าโครงการ AFTERKLASS อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งทักษะความรู้ใหม่ ๆ ให้น้อง ๆ ก้าวทันความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม