Environmental Sustainability

‘กัลฟ์’ ชวนน้องท่องโลกพลังงาน ปลูกฝังความรู้-เข้าใจเทรนด์พลังงานสีเขียว

กัลฟ์ เปิดตัวโครงการ GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน  ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจเทรนด์โลกพลังงานสีเขียว

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดกิจกรรม GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้รู้จัก และเข้าใจถึงแหล่งที่มาต่าง ๆ ของพลังงาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์พลังงานสีเขียว ที่หลายประเทศทั่วโลก กำลังจะต้องปรับตัว และพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำร่องในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ก่อนเป็นที่แรก

กัลฟ์

GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 8 โรงเรียน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยลึก, โรงเรียนบ้านแจมป๋อง, โรงเรียนบ้านปากอิง, โรงเรียนบ้านหัวเวียง, โรงเรียนริมโขงวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน, โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

กิจกรรมจัดขึ้น ในรูปแบบของการให้ความรู้เรื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เป็น 5 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน, ฐานถ่านหิน, ฐานพลังงานลม, ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และฐานพลังงานน้ำ

กัลฟ์

ยินดี “กัลฟ์” ให้ความรู้เรื่องพลังงาน

นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวว่า ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กัลฟ์มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงาน กับนักเรียน และครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก ซึ่งเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทน เป็นเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญ และมีจัดการเรียนการสอนในวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว

กิจกรรมที่บริษัทได้จัดเป็นกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ของพลังงานทดแทนที่จะมีในอนาคต อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และแฝงไปด้วยสาระความรู้

ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ และหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้าง เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เยาวชนทุกคนจะต้องพบเจอและนำไปใช้ในอนาคต

กัลฟ์

ขณะที่ เด็กชายสิริรัฐ เสธรัตนคุณ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกมากที่ได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัทกัลฟ์ โดยเฉพาะฐานที่ชอบคือเรื่องพลังงานน้ำ เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และวนเป็นวัฏจักร จึงทำให้ไม่มีวันหมด ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ บริษัทกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับที่โรงเรียน

โครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของกัลฟ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยเน้นในเรื่องของการปลูกฝัง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเทรนด์พลังงานสีเขียว ที่กำลังจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอนาคต

กัลฟ์

กัลฟ์ยังคงมีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการ โดยการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปยังภาคอื่น ๆ เพื่อเป็นการขยายผล อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของกัลฟ์ เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กเพจ Gulf SPARK

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม