ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘ยูเอ็น’ ยก GC  องค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับสูงสุดโลก ปีที่ 6


“ยูเอ็น” จัดอันดับ “GC” องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ระดับสูงสุดของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC มีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDGs) ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2E1S) เพื่อให้ GC เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

วันนี้ GC มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับ ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact)

gc ยั่งยืน

ในปีนี้ GC ดำเนินการเชิงรุกเพื่อขานรับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง โดยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และความยั่งยืน

GC ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้น SDG 13: Climate Action ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2593 ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เพื่อให้คู่ค้า และลูกค้า เข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกัน และ SDG 12: Responsible Consumption and Production ผ่านการสร้างโมเดลและระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน (Ecosystem for Circular Thailand)

GC มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ

นับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19 ระลอกแรก จนถึงปัจจุบัน GC ได้เร่งให้ความช่วยเหลือสังคม ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ส่งมอบนวัตกรรมที่ผสมผสานแนวคิดด้านความปลอดภัย และความยั่งยืน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) แบรนด์ Greater Care by GC จำนวนรวม 4 ล้านชุด ใน “โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” และ “โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers”

S 19554733 ตัด 1
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

โดย GC และ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการพลาสติก 84 บริษัท ส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจร ให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ และศูนย์พักคอย รวม 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ และยังได้สนับสนุนเงินทุนให้สภากาชาดไทย ในการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยคนไทย

นอกจากนี้ ยังพัฒนาชุดกันเชื้อแบบความดันบวก (PAPR) หน้ากากอนามัย ชุด Coverall จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 100% ที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง ถุง-ถังขยะสีแดง จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก เป็นต้น

GC ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสมดุล ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (2E1S) ด้วยการนำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาปรับใช้ เช่น โครงการประชารัฐรักสามัคคีระยอง ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ให้แก่คนในชุมชน ครอบคลุม 8 อำเภอ ของ จังหวัดระยอง

นอกเหนือจากรายได้เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือ ชุมชนสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจของ GC ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา

GC UNGC LEAD 2021 A4 Final 1

#GC #GCChemistryForBetterLiving

อ่านข่าวเพิ่มเติม