ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. รับพระราชทาน 3 รางวัล ‘อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย’


สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. รับพระราชทาน 3 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

วันนี้ (11 ต.ค.) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือ รางวัลกินรี ซึ่งเป็นรางวัลรับรองคุณภาพสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

สถาบันปลูกป่า

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลดีเด่น

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เข้ารับพระราชทานรางวัล ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 รางวัล จากศูนย์เรียนรู้ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ประกอบด้วย

  • รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดตั้งขึ้น เพื่อต่อยอดจากภารกิจโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ประสบการณ์จากการปลูกป่า ไปยังสาธารณะ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 ศูนย์เรียนรู้

สถาบันปลูกป่า

อีกทั้งยังส่งเสริม และพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. และดำเนินงานปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สามารถดูได้ที่ http://www.pttreforestation.com และเฟซบุ๊กเพจ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

สถาบันปลูกป่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม