Environmental Sustainability

ลดโลกร้อน! ‘UCARSOL’ นวัตกรรม ‘Dow’ ช่วยโรงกลั่น ‘IRPC’ ประหยัดพลังงาน 30%

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานไอน้ำ 30% และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 20% ในโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี จากการเปลี่ยนไปใช้สารเอมีน (Amine) ชนิดสังเคราะห์ UCARSOL™ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  ที่ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลพลังงานสร้างสรรค์ จาก Thailand Energy Award 2020 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานไปครอง

โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร หรือลงทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีผลกระทบ ต่อสภาพการทำงานในปัจจุบัน

ในทางเศรษฐกิจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 41 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม จนมีพลังงานไอน้ำเหลือไปใช้กับโครงการอื่นได้ ช่วยประหยัดค่าขยายโรงงานได้อีกกว่า 385 ล้านบาท

S 5587194

ในทางสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึงประมาณ 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 20% หรือ เทียบเท่า 4,382 ตันคาร์บอนต่อปี (ปลูกต้นไม้ 438,200 ต้น ต่อปี)

ก่อนหน้านี้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ล่าสุดได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2020 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ในปีนี้

นายสามัคคี ปานแก้ว ผู้จัดการส่วนประสิทธิภาพการผลิตโรงกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของไออาร์พีซีที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในอนาคต ด้วยความตระหนัก และรับผิดชอบ ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก และประเทศชาติ

ไออาร์พีซียึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน อย่างสมดุลเสมอมา  โครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไอน้ำ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่คาดไว้ ในตอนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน
วิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน

นอกจากนี้สาร UCARSOL™ ของ Dow ยังมีค่าการกัดกร่อนต่ำ ส่งผลให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สึกหรอน้อยลง มีโอกาสในการประหยัดงบประมาณการซ่อมบำรุงในอนาคต อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยลดจาก 250 ส่วนในล้านส่วน เหลือเพียง 40 ส่วนในล้าน ส่วนส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศในโรงงานอีกด้วย”

“Dow มีความยินดีกับไออาร์พีซีเป็นอย่างมาก ที่โครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ผลิตภัณฑ์ UCARSOL™ ของเรา ได้มีส่วนช่วยให้ไออาร์พีซีตอบโจทย์ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Dow ที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทวัสดุศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม UCARSOL™ (ภาษาไทย) ได้ที่ Dow เผยนวัตกรรมดักจับก๊าซเรือนกระจกต้านโลกร้อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo