ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘วราวุธ’ จ่อขยายความร่วมมือ ‘อาเซียน’ อนุรักษ์ป่า-ลดเผา

“วราวุธ” เตรียมขยายความร่วมมือป้องกัน รักษาป่ากับเพื่อนบ้านอาเซียน  มอบ “ยุทธพล” นำปลูกป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เปิดเผยในวันนี้ (26 พ.ค.) เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติว่า ได้กำหนดแนวนโยบาย ขยายความร่วมมือ กับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้โครงการ “Thailand Plus One”  มุ่งเน้นการรักษาผืนป่า และลดการเผา ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแถบภูมิภาคนี้

นออกจากนี้ ยังมีแผนที่จะหารือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ถึงการหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการสำรวจ ลาดตระเวน และติดตามการดำเนินงาน และสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้แบบ Real time

“ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ช่วงนี้ ผมห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเอง และคนใกล้ตัว แล้วขอฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และคงความสมดุลอย่างยั่งยืนเช่นนี้ ต่อไป เพื่อตัวของพวกเรา และเพื่อลูกหลานของเราทุกคน”

นายวราวุธ บอกด้วยว่า ที่ผ่านมา ได้กล่าวบ่อยครั้ง ถึงความสำเร็จ และความร่วมมือของประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ และอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดีขึ้นในหลายพื้นที่

แต่ด้วยสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้การรวมกลุ่มกันของประชาชน ในการแสดงพลังเพื่อปลูก และบำรุงป่า เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนัก โดยในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา และเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  หลายหน่วยงานของ ทส. ก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมปลูกป่าบก และป่าชายเลน ร่วมกับจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสะท้อนว่า ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และพร้อมที่จะดูแล ฟื้นฟูผืนป่าให้คงอยู่ และเพิ่มขึ้นต่อไป

ในวันนี้ ยังได้มอบหมายให้นายยุทธพล อังกินันนทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. ลงพื้นที่ และเป็นประธานในกิจกรรมปลูกไม้ป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ชายหาด พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับประชาชน และจิตอาสาด้วย

ทางด้าน นายยุทธพล ที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. กล่าวภายหลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ว่า ได้หารือกับหน่วยงานในพื้นที่ ถึงแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าบก และป่าชายเลนในจังหวัด รวมถึง การแก้ไขปัญหาการบุกรุก การจัดหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ประสบปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ รวมถึง การกำหนดมาตรการ และแนวทางการตรวจลาดตระเวน ร่วมกับภาคประชาชน และอาสาสมัครในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานต่อไป

ขณะที่ นายโสภณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ทางกรมกำลังเร่งรัดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนให้คืนสู่ความสมบูรณ์  เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพื้นที่พร้อมดำเนินการไว้แล้วประมาณ 10,000 ไร่

อีกทั้งหน่วยงานในสังกัด ก็ได้จัดเตรียมกล้าไม้ป่าชายเลนไว้บริการแจกฟรี สำหรับหน่วยงาน และประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับกล้าไม้ ไปปลูกในพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนทุกแห่งในพื้นที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม