ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘DOW’ เปิดตัว ‘UCARSOL’ นวัตกรรมต้านโลกร้อน ต่างประเทศนิยมใช้

“ดาว ประเทศไทย” (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก เปิด “นวัตกรรมต้านโลกร้อน” ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โซลูชันดักจับก๊าซเรือนกระจก จากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “UCARSOL™” (ยูคาซอล) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน ในกระบวนการดักจับเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ และสามารถนำก๊าซที่ดักจับได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย

เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ในปริมาณมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ย Dow ได้คิดค้นโซลูชัน “UCARSOL™” ซึ่งดักจับก๊าซเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิม ช่วยต้านโลกร้อน และยังสามารถนำไปเคลมเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย


นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ว่า ดาว ได้พัฒนานวัตกรรม UCARSOL™ เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดักจับก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 90 %

ทั้งยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานในกระบวนการ และสามารถนำทั้งสาร UCARSOL™ เอง และก๊าซที่ดักจับได้ หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

ปัจจุบันกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ มีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 10% และคาดว่า จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลายประเทศในเอเชียที่มีกฏหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวด เช่น เกาหลี และ ญี่ปุ่น ได้นำโซลูชันนี้มาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว และได้เริ่มนำมาใช้แล้วในประเทศไทย แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ในปี 2563 ลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเกาหลีใต้ สามารถลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ที่ถูกปล่อยออกไปในอากาศได้กว่า 75% และลดพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการดักจับก๊าซได้ถึง 34% หรือเท่ากับลดต้นทุนพลังงานได้ 1 ใน 3 โดยที่ลูกค้าไม่ต้องหยุดการผลิตระหว่างการเปลี่ยนผ่านเป็นสารตัวใหม่นี้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การหยุดผลิตในอุตสาหกรรมโรงกลั่นนั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลา และงบประมาณมหาศาล

วิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน

ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,500 ตันต่อปี (เทียบเท่าต้นไม้ 250,000 ต้น) และ ลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ได้ 410 ตันต่อปี

อีกตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น ในปี 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกับบริษัทไอซากิ คูลเจน สร้างโรงไฟฟ้าโครงการนำร่องด้านการลดมลพิษทางอากาศ ได้เลือกใช้ SELEXOL™ Max ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกลุ่ม UCARSOL™ ที่มีประสิทธิภาพสูง ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 90% และคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บได้ จะอยู่ในรูปบริสุทธิ์ 99% สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในอุตสาหกรรมอื่นได้ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ 150,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ 1.5 ล้านต้น

ในประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับโรงกลั่นน้ำมันของ “ไออาร์พีซี” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณการใช้ไอน้ำ และลดการใช้พลังงาน โดยสามารถประหยัดพลังงานไอน้ำมูลค่า 41 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึงประมาณ 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 20% หรือ 4,382 ตันคาร์บอนต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 430,000 ต้น

ขณะนี้ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากกฏหมายใหม่ ๆ ที่มีบังคับใช้แล้ว ลูกค้าของภาคอุตสาหกรรมเอง ก็ยังหันมาเรียกร้องให้ใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น การลดใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรลงทุน ไม่ใช่เพียงเพื่อความยั่งยืน แต่ยังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว


ปัจจุบัน Dow มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้กว่า 30 สูตร โดยทีมงาน Dow จะเข้าไปประเมิน และเสนอสูตรที่เหมาะสมให้แต่ละโรงงาน โดยเฉพาะเพื่อความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ และผลดีสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อม

“เราประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก รวมทั้งหลายประเทศในเอเชีย และเราพร้อมที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย” นายวิชาญ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม