Environmental Sustainability

Dow ร่วมสัมมนา ‘เป้าหมายยั่งยืน’ แบ่งประสบการณ์ทำงานเพื่ออนาคต

Dow ชวนคุยเรื่องวิทย์ ชวนคิดเรื่องความยั่งยืน พร้อมแชร์เป้าหมายการทำงานเพื่ออนาคต 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  ให้การสนับสนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเวิร์คช้อปหัวข้อ “The Future is Now: Science for Sustainable Development Goals” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 (STT46)

1003116

เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย และต่างประเทศ ที่ประสบความสำเร็จ อัพเดทความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของเยาวชนมาใช้พัฒนาอนาคตที่ยั่งยืน

ภายในงาน “กาญจนา อุ่นอารมณ์” ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ได้ร่วมแบ่งปันเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow ซึ่งร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกมุ่งเน้นแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน หยุดขยะพลาสติก ไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ด้วยการออกแบบ และคิดค้นโซลูชัน การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1003118

1003117

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo