ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘วราวุธ’ ตรวจงานซ่อม ‘ถ้ำนาคา’ ย้ำทำลายอีก เจอดำเนินคดี – ปิดทันที

“วราวุธ” ลงพื้นที่  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (หินสามวาฬ) และถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา ติดตามการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ย้ำใครทำลายธรรมชาติ ดำเนินคดีทันที 

วันนี้ (3 ต.ค.)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริการระดับสูงของกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (หินสามวาฬ) และถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดบึงกาฬ

นายวราวุธ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานรองรับนักท่องเที่ยว บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (หินสามวาฬ) และมอบนโยบายเรื่องการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหินสามวาฬ โดยเน้นย้ำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จากนั้น นายวราวุธ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซม “ถ้ำนาคา” โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการซ่อมแซมรอยขีดเขียนด้วยสี ถ่าน และรอยเซาะร่องเป็นตัวหนังสือบนผนังถ้ำนาคา ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้หลักการอนุรักษ์ และซ่อมแซมซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งดำเนินการไปแล้วจำนวน 92 จุด โดยใช้ตัวทำละลาย และตัวเชื่อมประสาน  อาทิ การนำหินชนิดเดียวกันมาบดเป็นผงทราย เติมตัวเชื่อมประสาน นำไปอุดร่องหิน ที่ถูกเซาะทำลาย พร้อมตกแต่งผิว ให้มีสภาพใกล้เคียงกับพื้นผิวหินเดิมมากที่สุด หลังจากนั้นจะให้กระบวนการทางธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองให้มีสภาพสมบูรณ์

นายวราวุธ ย้ำว่า หากเกิดเหตุการณ์ทำลายถ้ำนาคาอีกครั้ง จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยในขณะนี้ กระทรวงได้เตรียมแผนการเปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคา ให้ประชาชนได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติอีกครั้ง เน้นการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหากถ้ำนาคาได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว จะสั่งปิดถ้ำนาคาทันที เพื่ออนุรักษ์ให้ถ้ำนาคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬต่อไป

ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำมาตรการเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น จัดเจ้าหน้าที่ประจำเส้นทาง การติดตั้งกล้อง NCAPS การติดตั้งป้ายสื่อความหมาย และการจัดทำแนวกั้นระหว่างเส้นทางเดิน และผนังถ้ำ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกฎระเบียบการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการรักษาสภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของถ้ำนาคา

อ่านข่าวเพิ่มเติม