ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

ซีพีเอฟ โชว์ ‘กุ้งซีพี แปซิฟิก’ คุณภาพสูง เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อน “ความยั่งยืน” มุ่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำ “กุ้งซีพี แปซิฟิก” ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในคุณภาพของสินค้า และสุขอนามัยที่ดี จากระบบการเลี้ยงที่ช่วยรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นายสัตวแพทย์สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมกระบวนการผลิตกุ้ง บนพื้นฐานของความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูง และนำนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง 3 สะอาด ระบบหมุนเวียนน้ำ และระบบไบโอซีเคียวริตี้มาเชื่อมโยงกัน ในกระบวนการเลี้ยงกุ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ลดความเสี่ยงจากโรคของกุ้ง โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบการเลี้ยงกุ้งของซีพีเอฟ ให้ความสำคัญต่อการดูแลห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ที่ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ สู่ฟาร์มเลี้ยง ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาพันธุ์กุ้งที่โตไว ด้วยเทคโนโลยีการผลิตลูกพันธุ์กุ้งที่ทันสมัย ได้ลูกพันธุ์ที่โตไว สะอาด แข็งแรง ต้านทานโรค ไร้สารตกค้าง และวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามมาตรฐานสากล เพิ่มผลผลิต ลดความเสี่ยงจากวิกฤติของโรคระบาดต่างๆ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้ง ตลอดจนการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย

“ในสภาวะที่การแข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ต่อการเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตอาหาร ที่ได้มาตรฐานสากล จากผู้ผลิตที่ใส่ใจ ทุกขั้นตอนการผลิต และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหลักประกัน ความมั่นใจอาหารปลอดภัย จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร อย่างยั่งยืน ซึ่งกุ้งซีพี แปซิฟิก ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ของผู้บริโภค ทั้งความสด รสหวาน เนื้อแน่น อร่อย และเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” น.สพ.สุจินต์ กล่าว

สำหรับหลักการเลี้ยงกุ้ง 3 สะอาด ประกอบด้วย การใช้ลูกพันธุ์กุ้งที่สะอาด ปลอดโรค น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งสะอาด ปราศจากเชื้อก่อโรค และมีการบำบัด เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ ก่อนนำมาใช้ รวมทั้ง จัดการบ่อเลี้ยงให้สะอาด และมีระบบการจัดการพื้นบ่อที่ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรค

นอกจากนี้ ระบบหมุนเวียนน้ำ หรือการรีไซเคิลน้ำมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ช่วยลดการพึ่งพาน้ำ จากภายนอก ลดความเสี่ยงของโรค ที่มาจากแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ปล่อยของเสีย จากการเลี้ยง ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

น.สพ.สุจินต์ ยังได้กล่าวถึง ภาพรวมการผลิต ในอุตสาหกรรมกุ้งไทยปีนี้ว่า ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อยู่ที่ 2.8 แสนตัน ขณะที่การผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 3 ล้านตัน ในส่วนของซีพีเอฟ ปีนี้ผลิตได้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะสามารถบริหารจัดการเรื่องโรค ได้เป็นอย่างดี

ซีพีเอฟ ยังคงมุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคทั้งในประเทศและประชากรโลก และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม