Environmental Sustainability

‘สันทรายหลวง’ สร้าง ‘ป่าปลูก’ คืนพื้นที่สีเขียวให้เมือง


วิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบันแวดล้อมไปด้วยความแออัด วุ่นวาย และมลพิษ เราหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ พื้นที่สีเขียวของสวนสาธารณะจึงตอบโจทย์คนเมืองส่วนใหญ่ที่โหยหาความเรียบง่ายของธรรมชาติ และทำให้ใครหลายคนคิดถึงธรรมชาติ คิดถึงพื้นที่สีเขียว

ตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเมืองที่ไม่มีป่าธรรมชาติ พื้นที่ไร่นาในอดีต ถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ในรูปแบบบ้านจัดสรรเกือบทั้งหมด

คืนพื้นที่สีเขียว 01

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทำให้ได้ป่าปลูกที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากนานาชนิด ให้ความร่มรื่น ชุ่มชื้น เสมือนป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นปอดให้กับเมือง

นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายในส่วนของผู้บริหาร ที่ต้องการให้มีพื้นที่สีเขียว เราจึงจัดหาโดยการซื้อพื้นที่ทำสวนสาธารณะ จำนวน 25 ไร่ เพื่อที่จะให้มีพื้นที่สวน ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับตำบล และระดับเมือง ให้เป็นมาตรฐานของเมืองต่างๆ เพราะสิ่งที่จำเป็น ณ วันนี้ คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม อากาศ และในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดี เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชน

S 264331266

S 264331274

นอกจากนี้  ยังได้พัฒนาลำน้ำโจ้ ลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านกลางเมืองสันทรายหลวง ซึ่งในอดีตมีปัญหาน้ำเน่าเสีย และแห้งขอด โดยทางเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงได้ขอคืนพื้นที่บางส่วนจากชาวบ้าน เพื่อทำการพัฒนา มีการดำเนินการในลักษณะที่มีการรังวัดสอบเขต ตามนโยบาย หลวงไม่รุกที่ราษฎร์ ราษฎร์ไม่รุกที่หลวง และมาพัฒนาปรับปรุงปลูกต้นไม้ทำทางเดินตลอดลำน้ำ

S 264331288

S 264331279

ช่วงแรกชาวบ้านยังไม่มีความเข้าใจจากปัญหาของการขอคืนพื้นที่ แต่หลังจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวงลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ที่สุดแล้ว ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นธรรมชาติที่สวยงาม

ลำน้ำโจ้พลิกฟื้นคืนชีวิต กลายเป็นลำน้ำที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเปิดหน้าบ้านด้านติดกับลำน้ำ ทำกิจการค้าขาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

S 264331282

S 264331280

จะเห็นว่าการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สำเร็จนั้น จะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำและที่สำคัญ คือ ต้องเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้าน ก่อให้เกิดพลังในการพัฒนา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ยั่งยืนต่อไป

คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต”

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

logg e1597398359581

อ่านข่าวเพิ่มเติม