Telecommunications

กสทช. รับมือ พายุโนรู สั่งค่ายมือถือ-ศูนย์สายลม ดูแลโครงข่ายการสื่อสาร

กสทช. เตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรู สั่งค่ายมือถือ ดูแลโครงข่ายการสื่อสาร ศูนย์สายลมพร้อมประสานงานรับเหตุฉุกเฉิน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง พายุโนรู ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 28 กันยายน 2565

โนรู 2

ทั้งนี้ จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่ 29 กันยายน 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงวันที่ 28 กันยายน-1 ตุลาคม 2565 มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลป้องกันสถานีฐานไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ได้กำชับให้เตรียมเจ้าหน้าที่ สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่าย หรือสัญญาณให้บริการขัดข้อง และให้รายงานให้สำนักงานฯ ทราบด้วย

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

นอกจากนั้น ยังได้สั่งการให้ศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช. ภาคและเขต ติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่างๆ เตรียมพร้อมทุกขณะในการรับมือกับสถานการณ์ พร้อมประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อพร้อมสนับสนุนใช้เป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองให้กับหน่วยงานภาครัฐกรณีที่โครงข่ายสื่อสารหลักล่ม

ทั้งนี้ เนื่องจากการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีเกิดภัยพิบัติ สำนักงานฯ จึงสั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลโครงข่าย ดูแลคุณภาพสัญญาณการให้บริการ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo