Telecommunications

มาดูกัน 8 ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุด NT เป็นใคร จากไหน เช็คเลย

โค้งสุดท้าย ทำความรู้จัก 8 ผู้สมัคร ชิงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด NT เสนอวิสัยทัศน์ 5 พฤษภาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด (บอร์ด) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และเข้าสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด NT

โทรคมนาคม

เปิดรายชื่อผู้สมัคร 8 คนชิงเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุด NT

1. นายพีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตผู้อำนวยการด้านโลจิสติกส์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

2. นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอที

3. นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. พันตำรวจโท ปียวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์

5. พ.อ. สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก่อนควบรวมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาสู่เอ็นที

6. นางสุรางคณา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ตด้า

7. นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

8. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ อดีตหัวหน้าคณะผู้บริหารการตลาด บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด, อดีตหัวหน้าสายงานกลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่ม แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และเคยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น จะต้องเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมบอร์ด NT อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 10

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้พิจารณา คัดเลือกผู้สมัคร กสทช.ซึ่งผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2 ภายใต้ พ.ร.บ.กสทช.2553 ได้แก่

  • ด้านกิจการโทรคมนาคม ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัต
  • ด้านกฏหมาย พลตำรวจ ณัฐธร เพราะสุนทร

อ่านข่าวเพิ่มเติม